Gezondheidsvaardigheden

Gepast gebruik betekent het juiste geneesmiddel voor de juiste patiënt, op het juiste moment. Daar hoort ook bij dat de patiënt het medicijn op de juiste manier kan gebruiken. Eén op de drie volwassen Nederlanders heeft moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie; dus ook met bijsluiters. Zij hebben, met andere woorden, beperkte gezondheidsvaardigheden. 

Shutterstock 1997659025 gezondheidsvaardigheden therapietrouw

'Als geneesmiddelensector hebben we de verantwoordelijkheid dat onze bijsluiters en informatiematerialen zo toegankelijk en begrijpelijk mogelijk zijn. Zo verhogen we de kans dat mensen die onze medicijnen nodig hebben, ze op de juiste manier kunnen gebruiken. Dat maakt onze medicijnen zo effectief en veilig mogelijk.'

Meer weten over de inspanningen van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en haar lidbedrijven op het vlak van gezondheidsvaardigheden? Neem contact op met Anne Dreves, projectleider Strategische Samenwerkingen en beleidsadviseur.

Whitepaper Gezondheidsvaardigheden

Alliantie Gezondheidsvaardigheden

De VIG is sinds 2023 partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. We zetten ons in om namens én met onze leden de informatie over geneesmiddelen beter begrijpelijk en bruikbaar te maken. Patiënten gebruiken de geneesmiddelen die onze leden ontwikkelen soms wel elke dag en voor de rest van hun leven. Het is essentieel dat de informatie over deze geneesmiddelen duidelijk is, zodat patiënten deze medicijnen op de juiste manier kunnen gebruiken.

Samen naar Duidelijke Medicijnpictogrammen

Aanbieders van medicijninformatie in Nederland gaan gebruik maken van één standaard set pictogrammen. Het doel van één pictogrammenset is medicijninformatie begrijpelijker maken. Dit draagt bij aan goed en veilig gebruik en bevordert therapietrouw. De VIG is één van de zeventien partijen die samen aan de pictogrammenset werken. Het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) coördineert het project, in opdracht van het ministerie van VWS.

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Ook met deelname aan het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) zet de VIG zich in voor betere informatie over geneesmiddelen. Het doel van het programma is het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Binnen dit programma krijgen publieke en private partijen de ruimte om financieel en inhoudelijk samen te werken op programma-, thema- en/of projectniveau.