Medicijnmythes

Rijzen de medicijnuitgaven in ons land de pan uit? Zijn ze te hoog? En verdringen ze andere zorg? Deze vragen stelt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in de publicatie 'Medicijnmyhtes'.

Medicijnmythes

Persbericht

Medicijnmythes zitten oplossingen in de weg

Welke hardnekkige mythes liggen ten grondslag aan ons medicijnbeleid, dat grotendeels wordt gedomineerd door de drang om de kosten te beheersen? En vooral ook: hoe zorgen we met respect voor kostenbewustzijn dat Nederlandse patiënten nu en in de komende decennia de medicijnen krijgen die ze nodig hebben? Dat leest u in onze publicatie Medicijnmythes.

Shutterstock 228518533 persbericht

Blog Carla Vos

Het is hard nodig medicijnmythes te doorbreken

Als ik me in een ziekenhuisbestuurder verplaats, vallen me een paar dingen op als het gaat over medicijnen. Door veranderend overheidsbeleid zijn zij sinds 2012 verantwoordelijk voor de medicijnuitgaven in het ziekenhuis. Vanwege een gestage groei van het aantal patiënten stijgen deze uitgaven en zitten ze inmiddels boven de 10 procent van hun budget. Bovendien mogen ze volgens de afspraken in het IZA niet groeien. Dan weet je één ding zeker: dat gaat klemmen!

Carla Vos

Video Carla Vos

Nederlandse patiënt vist steeds vaker achter het net

‘Vanwege mijn Zeeuwse wortels begrijp ik heel goed dat zuinigheid een deugd is’, zegt Carla Vos, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Maar het medicijnbeleid in Nederland wordt nu wel heel erg gedomineerd door kostenbewustzijn. En dat leidt ertoe dat de Nederlandse patiënt steeds vaker achter het net vist, zowel bij bestaande als bij nieuwe geneesmiddelen. Dat is het échte probleem.’

Carlavos video medicijnmythes vierkant

Video Mark Kramer

Mark Kramer over medicijnmythes

Dat Nederlanders zich zorgen maken om de medicijn- en zorguitgaven, begrijpt VIG-voorzitter Mark Kramer heel goed.

Mark Kramer thumbnail video medicijnmythes vierkant