#terugnaar100

Nederlandse patiënten wachten steeds langer op nieuwe, goedgekeurde medicijnen. Vaak duurt het na registratie nog honderden dagen voordat de patiënt over een geneesmiddel kan beschikken. Dat kan en moet sneller. Daarom is de VIG de campagne #terugnaar100 gestart.

#terugnaar100, Patient in wachtkamer, Sluis, Acces_landscape, toegang

Over #terugnaar 100

Met de campagne #terugnaar100 willen we bereiken dat in Nederland een nieuw geneesmiddel uiterlijk honderd dagen na de EMA-registratie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Vanaf dat moment kunnen artsen het geneesmiddel namelijk voorschrijven aan patiënten. Snelle toegang tot nieuwe medicijnen is uiterst belangrijk, omdat er voor patiënten veel van afhangt. Soms gaat het zelfs om leven of dood.

Labyrint

Een nieuw en goedgekeurd geneesmiddel legt een lange weg af voordat het voor de patiënt beschikbaar is. Gemiddeld 600 dagen, maar soms ook meer dan duizend dagen. Dit komt omdat we in Nederland een ingewikkeld en ondoorzichtig labyrint van maatregelen hebben opgetuigd.

labyrint doolhof #terugnaar100

Wat betekent dit voor patiënten?

Geneesmiddelenbedrijven ontwikkelen nieuwe medicijnen om mensen beter te maken. Niemand heeft er iets aan als zo’n medicijn onnodig lang blijft hangen in een traag en bureaucratisch proces.

VIG_Code_main_visual

Wat zijn de knelpunten

De toelating van een nieuw geneesmiddel in Nederland is een lang en ondoorzichtig proces met veel knelpunten. Hierdoor wachten patiënten te lang op nieuwe geneesmiddelen. Daarom heeft de VIG heeft de grootste knelpunten in kaart gebracht.

Getty Images 579978369

Lessen vanuit het buitenland

In andere Europese landen, met name in Duitsland, hebben patiënten sneller toegang tot nieuwe medicijnen. Ook landen als Engeland en Frankrijk investeren veel in dit onderwerp. Een impressie.

Europa investeert 4 miljard in kankerbestrijding

Van middenmoot naar Europees koploper

Om ervoor te zorgen dat patiënten ook in de toekomst toegang blijven houden tot nieuwe geneesmiddelen moet Nederland met een stevige visie komen op de Life Science & Health sector (LSH). Een langetermijnagenda gedragen door industrie én overheid draagt bij aan deze ambitie en verstevigt de positie van Nederland in Europa op het gebied van LSH. Binnen Europa hebben Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België al ambitieuze plannen om levens veranderende innovaties beschikbaar te krijgen voor patiënten. Nederland mag niet achterblijven.

Europa