Diabetes

Elke week krijgen 1000 mensen in Nederland de diagnose diabetes. Tel dat op bij de 1,2 miljoen mensen die de aandoening al hebben. Op Wereld Diabetes Dag, 14 november, vragen we aandacht en begrip voor deze chronische aandoening. Rondom deze dag publiceren we een reeks interviews, waarin we diabetes vanuit verschillende perspectieven belichten.

Diabetes chronische ziekte

Prem Adhien, kaderapotheker/epidemioloog

Leefstijlverandering én de juiste medicijnen voor de diabetespatiënt

Een jaarlijkse Wereld Diabetes Dag is volgens kaderapotheker/epidemioloog Prem Adhien geen overbodige luxe. ‘De meeste mensen met diabetes mellitus type 2 (DM2) overlijden aan hart- en vaatziekten. Dat verdient meer aandacht.’ Wel is hij blij met de ontwikkeling van diabetesgeneesmiddelen in het afgelopen decennium en in de nabije toekomst.

Prem adhien

Anita Veuger is POH Diabetes

‘Motiverende gespreksvoering helpt én vergroot de therapietrouw’

Ruim 14 jaar is Anita Veuger (58) praktijkondersteuner diabetes (POH) bij een Utrechtse huisartsenpraktijk. De groep diabetespatiënten is er zeer gemêleerd. ‘Ik vind het daarom belangrijk me te verdiepen in hun achtergrond, niveau en cultuur.’

Anita veuger POH, therapietrouw
INFOGRAPHIC DIABETES incidentie

Angela de Rooij, beleidsmedewerker/ belangenbehartiger bij Diabetesvereniging Nederland

‘Inzet op alleen leefstijl niet zaligmakend’

Elke week krijgen duizend mensen te horen dat zij diabetes hebben. En dat bovenop de 1,2 miljoen mensen in Nederland die de diagnose al kregen. Die enorme toeloop van diabetes-patiënten en hun steeds jongere leeftijd, baren Angela de Rooij van Diabetes Vereniging Nederland grote zorgen. Anderzijds stemt de ontwikkeling in medicatie en hulpmiddelen haar wél positief over de toekomst. ‘Diabetes is steeds minder een beperking.’

2311 De Rooij diabetes
© Wiebe Kiestra Fotografie

Marian Scheermeijer heeft diabetes

‘Zorgeloos is het eigenlijk nooit meer’

Bij toeval, tijdens haar werk in de politheek, kwam ze erachter. Marian Scheermeijer (42) liet tijdens de Diabetesweek een collega even op haar ‘oefenen’ bij de insulinebepaling. Ineens bleek ze diabetespatiënt. ‘Mijn huisarts zei achteraf hij het had gemist, omdat ik zo jong was.’

2311 Scheermeijer diabetes
© Wiebe Kiestra Fotografie

Diederik Smit, internist-endocrinoloog

‘De impact van diabetes verdient meer erkenning’

Hij is internist-endocrinoloog in het Tilburgse Tweestedenziekenhuis. Met diabetes als aandachtsgebied vindt Diederik Smit een Wereld Diabetes Dag belangrijk. ‘Ik betwijfel namelijk of de impact van deze ziekte binnen de maatschappij wel voldoende duidelijk is.’

Diederik Smit internist
INFOGRAPHIC DIABETES zorg