Adviescollege

De afspraken in de Code zijn niet vrijblijvend. Een onafhankelijk Adviescollege gaat de naleving ervan controleren. Het Adviescollege publiceert elk jaar een openbaar jaarverslag. De leden van het college monitoren of bedrijven de Code goed naleven. Hieruit kunnen maatregelen volgen. Daarnaast kan het college gevraagd en ongevraagd advies geven over het gedrag van lidbedrijven, zodat de Code zich verder kan ontwikkelen. Zo houdt het Adviescollege de sector scherp in de oriëntatie op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het Adviescollege kent een eigen secretaris: Frederik Schutte, Brabers.

André Rouvoet

Voorzitter

Mr. A. (André) Rouvoet studeerde rechtsgeleerdheid aan de VU in Amsterdam. Vanaf 1985 is hij actief geweest in tal van politieke functies. Hij was onder meer fractiemedewerker, directeur van het wetenschappelijk instituut van de RPF, Tweede-Kamerlid, fractievoorzitter en partijleider van de ChristenUnie, en van 2007 tot 2010 minister voor Jeugd & Gezin en vice-premier in het kabinet-Balkenende IV.

In 2011 nam hij afscheid van de politiek. In 2012 werd hij voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, een functie die per 1 februari 2020 eindigt. Sinds 2017 is hij tevens ambassadeur van het programma ‘Scheiden zonder Schade’ en voorzitter van het gelijknamige Platform. Daarnaast vervult hij verschillende toezichthoudende en adviesfuncties bij maatschappelijke organisaties (onder meer in de jeugdzorg en het onderwijs) en is hij een veelgevraagd spreker en dagvoorzitter.

Cathy van Beek

Vicevoorzitter

Mw. drs. C. (Cathy) Van Beek MCM is verpleegkundige, bestuurskundige en veranderkundige en was 20 jaar bestuurder in de zorg. Bij de Sint Maartenskliniek waar de eerste poliklinische apotheek werd geopend, bij de NZa waar ze als vicevoorzitter gedurende 2 jaar de farmasector in haar pakket had en tot slot bij het Radboudumc waar ze 6 jaar lang verantwoordelijk was voor patiëntparticipatie, kwaliteit & (medicatie) veiligheid en duurzaamheid. Vanaf 2018 heeft ze haar eigen bedrijf ‘ Leading Sustainable Health Care’. Ze heeft oa van het Ministerie van VWS en van Infrastructuur en Water opdracht als Kwartiermaker Duurzame

Zorg de bestuurlijke en professionele bewustwording te vergroten en handelingsperspectieven te ontwikkelen, bijvoorbeeld aan de hand van de Green Deal Duurzame Zorg. Daarnaast is ze onafhankelijk voorzitter van het bestuur van AkwaGGZ en vervult ze diverse regie-, advies- en toezichtsrollen.

Koos van der Hoeven

Lid

Prof. dr. ir. J.J.M. (Koos) van der Hoeven, internist-oncoloog, is emeritus hoogleraar Medische Oncologie aan het LUMC en het Radboudumc. Hij was voorzitter van een commissie van KWF Kankerbestrijding die twee rapporten schreef over de toegankelijkheid voor nieuwe dure medicijnen tegen kanker. Op dit moment is hij directielid van de Hartwig Medical Foundation, lid van KWF Adviesraad en lid van het bestuur van DICA.