28-06-2022

Bewustwording AMR via een wereldwijd netwerk

Antibiotica, AMR, Anti Microbiële Resistentie, medicijnen, apotheek
Antibiotica, vaccins en antischimmelmiddelen behoren tot de grootste successen van de moderne geneeskunde. Maar het grote risico is dat dit succesverhaal vastloopt, als er geen nieuwe vaccins en antibiotica komen. Een nieuwe video vraagt aandacht voor dit onderwerp.

Honderden miljoenen mensen worden elk jaar door vaccins beschermd tegen infecties van bacteriën en virussen. Antibiotica remmen de groei van bacteriële infecties. Daarnaast spelen ze een belangrijke rol bij behandelingen tegen kanker, transplantaties, operaties en andere medische ingrepen. De huidige antibiotica verliezen hun werking, omdat bacteriën er steeds meer resistent tegen worden. Nu al sterven elk jaar wereldwijd meer dan 17 miljoen mensen aan de gevolgen van infecties door bacteriën, schimmels en virussen. Zo'n vijf miljoen hiervan worden gerelateerd aan resistente bacteriën.

Grootste bedreiging

Hoe zou de wereld eruitzien als antibiotica, vaccins en antischimmel middelen, niet meer werkzaam zouden zijn? De impact hiervan kunnen we ons niet voorstellen. Het is niet voor niets dat Wereldgezondheidsorganisatie WHO antimicrobiële resistentie (AMR) ziet als grootste bedreiging van de gezondheid van mens, dier en voedselveiligheid. Volgens een recent rapport van de WHO stagneert de laatste drie jaar het aantal nieuwe antibacteriële geneesmiddelen in de preklinische pijplijn. Momenteel worden er wereldwijd slechts 27 nieuwe antibiotica ontwikkeld. In 2020 is het AMR Action Fund opgericht, met $ 1 miljard steun vanuit de geneesmiddelensector. Dat is volgens de WHO onvoldoende om het veelkoppige AMR probleem aan te pakken. Daarom pleit de WHO dringend voor meer publieke en private investeringen in research & development (R&D) van nieuwe antibiotica.

Nieuwe video

Naast investeringen in R&D zijn volgens Maarten van Dongen bewustwording, educatie en wereldwijde samenwerking van professionals op dit gebied essentieel voor een betere bestrijding van AMR. Van Dongen is de oprichter van AMR Insights, dat met een groeiend wereldwijd Ambassadeursnetwerk, dat zorgt voor ‘informing, educating and connecting’ van professionals.
Van Dongen: ‘We mogen simpelweg niet accepteren dat er inmiddels miljoenen mensen per jaar doodgaan aan antibioticaresistentie. Om mensen hiervan bewust te maken heeft AMR Insights een korte video gemaakt met ambassadeurs van AMR Insights over de hele wereld.’

Wereldwijde bijdragen

‘Mooi is dat deze video laat zien hoe over de hele wereld mensen bijdragen aan verschillende oplossingen, en zo met elkaar samenwerken aan het hogere doel om AMR te bestrijden’, zegt Brigit van Soest, programmamanager Coalitie Duurzame Farmacie (een samenwerkingsverband van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin, Neprofarm en KNMP).

Voorbeelden

‘Iedereen kan bijdragen aan het voorkomen van resistentie’, zegt Van Dongen. Voorbeelden van dat handelingsperspectief zijn:

  • gebruik voedsel waar geen antibiotica aan te pas gekomen zijn;
  • gebruik antibiotica alleen wanneer nodig en volgens het voorschrift van de arts;
  • zorg voor goede hygiëne tijdens het werk, en thuis met name in de keuken;
  • laat je vaccineren volgens het Rijksvaccinatieprogramma;
  • zorg voor veilige seks;
  • en spoel antibiotica- en medicijnresten niet door de gootsteen of toilet.

Actieplan infectieziekten (VIG)

Nederlands Consortium Antibiotica- en Medicijnresten uit Water

Vaccins voorkwamen 20 miljoen sterfgevallen in één jaar