07-02-2023

Care Coalition: brede krachtenbundeling met focus

Beeld bij ziekenhuisverplaatste zorg aangepast
Over de toegevoegde waarde van oncologische zorg dichtbij huis is veel eensgezindheid bij zorgverzekeraars, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, patiëntenorganisaties, zorgautoriteit en geneesmiddelenbedrijven. Met de wind in de rug vanuit het IZA lijkt nu één van de belangrijkste hobbels binnenkort tot het verleden te behoren: de financiële schotten tussen de verschillende zorgaanbieders.

Als Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen zijn we blij met de goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit van een officiële bekostigingstitel voor thuisbehandeling van patiënten met kanker. Dit was ook een van de onderwerpen die werden besproken tijdens een bijeenkomst van 31 januari over ziekenhuisverplaatste zorg.

Thuis

Zo’n 50 deelnemers kwamen op 31 januari naar Den Haag om over de ervaringen te horen van zorginstellingen met oncologische zorg thuis. Online deden nog eens meer dan 100 mensen mee. Ziekenhuisverplaatste zorg kán de druk op de zorg verlichten, merkt de Care Coalition die streeft naar een brede samenbundeling van krachten. En dat begint bij de patiënt. In een gesprek met Rini Daniëls en zijn verpleegkundige van de thuiszorgorganisatie, blijken de voordelen voor de patiënt zonneklaar: geen reistijd, meer persoonlijke aandacht, minder beroep op mantelzorgers. In Rini’s regio is gekozen voor een model waarbij de thuiszorg samenwerkt met een landelijke thuiszorgsituatie en de verpleegkundige de patiënten thuis bezoekt.

Hybride

Maar is dit ook financieel bol te werken? Het Erasmus MC vreest van niet en kiest daarom voor een hybride model: de patiënt komt naar het ziekenhuis, wordt aangesloten op de apparatuur en loopt daarna vrij rond in het ziekenhuis. Door Connect & Go kunnen in plaats van één patiënt per uur nu vier patiënten geholpen worden. De volgende stap is mogelijk Connect & Go Home en uitrol over andere ziektebeelden. Roelof van Leeuwen van het Erasmus MC onderstreept hardgrondig het pleidooi dat patiënten veel meer zelf kunnen doen en meer kunnen meedenken dan ze nu doen.

Wijkpoli

Gelre Ziekenhuizen kiest voor een derde variant: vanwege de uitgestrektheid van het verzorgingsgebied wordt de oncologische zorg niet thuis, maar dicht bij huis aangeboden. In wijkpoli’s kan een huiselijke sfeer worden geboden en de patiënt hoeft toch minder te reizen. Het ziekenhuis verwacht veel meer vormen van zorg op deze manier buiten het ziekenhuis te kunnen aanbieden, om zo de druk op de dagbehandeling te verlichten. Belangrijke conclusie van de paneldiscussie met het publiek is dat maatwerk nodig blijft, afhankelijk van de situatie van de patiënt en in de regio. Er is geen one-size-fits-all bij ziekenhuisverplaatste zorg.

Top-5

Het voorstel om met álle ketenpartners, inclusief geneesmiddelen sector, landelijk te focussen op een top-5 van projecten krijgt brede steun. Het huidige systeem is niet gericht op het verplaatsen van zorg naar de thuissituatie. Ook het model waarin de patiënt zelf een belangrijke rol speelt in het toedienen van medicatie, vraagt nadere uitwerking. Daarvoor moet je focussen en krachten bundelen, het ontwikkelen van een blauwdruk om vervolgens landelijk te kunnen opschalen. Veel deelnemers aan de bijeenkomst willen aansluiten bij de Care Coalition. Niet elke zorginstelling of elk bedrijf zijn eigen project, maar samen prioriteren en samenwerken bij de uitvoering van het IZA. Wat gaat goed, wat kan beter, is er al een oplossing voor, dan deze breed implementeren. Deze aanpak biedt kansen voor andere zorgpaden waarbij hoogcomplexe zorg wordt geleverd. De Care Coalition is vast van plan om die te pakken. Is bereid om de lead nemen en de partijen bij elkaar brengen. Het zou toch fantastisch zijn als we in 2023 mooie schaalbare en gefinancierde projecten kunnen realiseren!

Ook aansluiten bij de Care Coalition? Mail je gegevens naar de Care Coalition via onderstaande button.

Bekijk ook de video-impressie

Lees ook: whitepaper Zorg