20-06-2023

Dag van de Code op 4 juli in Leiden: aanmelden kan nog!

Dag van de code Passende zorg samenwerken
Dinsdag 4 juli organiseert de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) de jaarlijkse Dag van de Code. Het evenement draait om de maatschappelijke Code waarin de waarden van de geneesmiddelensector staan. Dit jaar is het thema: passende zorg. Dit staat voor samenwerking en het streven naar goede zorg, waarbij patiënt en zorgverlener samen beslissen.

Wat is de rol van de geneesmiddelensector als het gaat om passende zorg? Doen we de juiste dingen? Doen we de dingen die we doen goed? Onze leden zijn met hun zorgpartners uitgenodigd op het podium om hierover te vertellen.
We vieren de Dag van de Code met elkaar, met externe relaties én met het Adviescollege Code. Dat college, onder voorzitterschap van Hugo Hurts, ziet toe op de naleving van de Code, waarin 40 afspraken staan over integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit. U bent van harte uitgenodigd om mee te praten, in Leiden!

Passende zorg

In het Integraal Zorgakkoord (IZA), dat ook door geneesmiddelenbedrijven is omarmd, staan tal van actiepunten om passende zorg verder vorm te geven. Dat kan niet zonder samenwerking. Daarom zetten we op 4 juli de spotlight op samenwerkingen van onze leden met zorgpartners, die bijdragen aan de beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg. Uiteraard ligt daarbij het accent daarbij op de toegang tot en passend gebruik van nieuwe geneesmiddelen.

Meerwaarde voor patiënt

Belangrijk uitgangspunt bij passende zorg is dat zorg waardegedreven is. Zorg moet aantoonbaar effectief zijn en meerwaarde hebben voor de patiënt. Mensen, middelen en materialen moeten doelmatig worden ingezet. Verschillende leden van de VIG werken samen met andere partners aan programma’s die bevorderen dat geneesmiddelen doelmatig en passend worden ingezet. Deze best practices worden deze dag gedeeld.

Tientallen best practices

Leden van de VIG moeten jaarlijks in de Code self-assessments concrete voorbeelden geven van hun maatschappelijke inzet. Er zijn tientallen voorbeelden binnengekomen, maar we moesten kiezen om er enkele uit te lichten voor de Dag van de Code.

Zo werkt Amgen met partner Orikami aan een digitale biomarker om de kwetsbaarheid en veerkracht van longkankerpatiënten tijdens een behandeling te kunnen monitoren. Janssen werkt met onder meer het Zorginstituut Nederland aan doelmatigheid, door nieuwe geneesmiddelen onder voorwaarden toe te laten met behulp van Real World Data in gezamenlijk opgezette registries. AstraZeneca neemt met TNO en andere leden deel aan het ‘HERACLES-project’ – een pilot om data uit verschillende bronnen te analyseren en meer onderzoek naar kanker mogelijk te maken. Boehringer Ingelheim is samen met het Amsterdam UMC partner van P4O2, een groot onderzoek naar longschade en naar het herkennen, voorkomen en genezen ervan. Sanofi heeft samen met Alcura een zorgecosysteem voor MS-patiënten een zorgecosysteem ontwikkeld, waardoor voortijdige uitval voorkomen wordt. Roche werkt samen met ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere geneesmiddelenbedrijven aan de DRUP studie, waarbij andere geneesmiddelen beschikbaar worden gesteld aan patiënten met vergevorderde of uitgezaaide kanker, die niet meer in aanmerking komen voor standaardbehandelingen.

Bij Astellas
De Dag van de Code wordt dit jaar gevierd op het Leiden Bio Science Park, bij Astellas, Sylviusweg 62. Het programma duurt van 14.30 tot 17.15 uur.

Meer horen, zien en meepraten? Kosteloos aanmelden kan via deze link.