06-11-2023

Drie modellen voor oncologische toedieningen buiten het ziekenhuis

Care Coalition werkt aan informatiekaarten
Carecoalition 2023
Hoe kan iemand met kanker thuis de beste zorg ontvangen? Het samenwerkingsverband Care Coalition buigt zich over die vraag en bundelt expertise op dit thema. Frontrunners vooruit helpen en ziekenhuizen ondersteunen om passende zorg thuis te realiseren – dat is hun doel. Om dit te realiseren, werkt de Care Coalition momenteel aan twee projecten: het bouwen van een online community en informatiekaarten.

Het project om drie inhoudelijke informatiekaarten te ontwerpen voor het verschuiven van oncologische zorg uit het ziekenhuis, is begin vorige maand gestart. De standaard in de reguliere zorg in toediening in het ziekenhuis. Voor de drie andere manieren van oncologische toedieningen ontwerpt de Care Coalition, samen met belanghebbenden uit het veld en onder begeleiding van de Argumentenfabriek, de informatiekaarten: 1. op een alternatieve locatie in de wijk; 2. thuis door een verpleegkundige of wijkverpleging; en 3. thuis door de patiënt zelf. Deze Informatiekaarten zullen beschikbaar komen voor elk ziekenhuis, zodat zij niet steeds het wiel opnieuw hoeven uitvinden én een goede afweging kunnen maken welk model het beste past bij regio.

Kwaliteit en aandacht op één

In vier sessies werkt de Care Coalition toe naar het opleveren van de drie kaarten. Na de start-sessie begin oktober, vond vorige week woensdag de verdiepingssessie plaats. ‘Met een hele gemotiveerde groep hebben we alle benodigde informatie boven tafel gehaald. Een hele klus, maar het helpt enorm dat we allemaal verschillende achtergronden en kennis hebben’, licht Judith van Beek toe. Zij is Healthcare systems partner bij Roche en één van de voortrekkers van de coalitie. ‘Wat verdient extra aandacht? En wat is écht nodig? Over zulke vraagstukken hebben we constructieve discussies. Kwaliteit en veiligheid staan bij alle deelnemers onmiskenbaar op één. Tegelijkertijd denken we ook in mogelijkheden, juist met het oog op de toenemende schaarste van zorgprofessionals en financiële druk.’

Goed en snel implementeren

De Care Coalition buigt zich onder meer over welke oncologische geneesmiddelen geschikt zijn voor veilige toediening buiten het ziekenhuis. ‘“Wat zou het een enorme stap vooruit zijn voor alle betrokkenen als de patiënt zelf zijn medicatie kan toedienen”, zei één van de deelnemers’, deelt Van Beek. ‘Ook ik denk dat hier de toekomst zit. Om dit goed en snel te kunnen implementeren, zijn samenwerkingen als deze coalitie van groot belang.’ Dineke Amsing, die namens de VIG betrokken is bij de Care Coalition, is het met haar eens. 'Er is waarschijnlijk niet één model voor oncologische zorg thuis, omdat de omgeving erg kan verschillen. Passende zorg betekent kijken wat past bij de patiënt én bij de zorgorganisatie. Om de knelpunten op te lossen hebben we álle stakeholders nodig, daarom ben ik heel blij dat die allemaal in de Care Coalition vertegenwoordigd zijn.‘

Deel uw input

Het tweede project waar de Care Coalition aan werkt, is het bouwen van een online platform. In een besloten LinkedIn groep delen we initiatieven en ideeën en bundelen we onze krachten. Bent u ook gepassioneerd en geïnteresseerd in het bevorderen van passende, oncologische zorg? Meld u zich dan aan voor onze groep op LinkedIn. Zo kunnen we samen de toekomst van de ambulante oncologische zorg verder vormgeven. Samen staan we sterker!

Ook live gaan we graag met u in gesprek. De CareCoalition is vertegenwoordigd op de V&VN Oncologiedagen; het grootste gespecialiseerde verpleegkundige congres van Nederland. De Oncologiedagen vinden plaats op 20-22 november in de ReeHorst te Ede.

Over de Care Coalition

De Care Coalition is een platform van én voor alle zorgprofessionals die onderzoeken of, en zo ja, hoe oncologische behandelingen ook buiten het ziekenhuis kunnen plaatsvinden. Innovatieve geneesmiddelen- en vaccinbedrijven hebben het initiatief voor deze coalitie genomen. Aangesloten zijn verpleegkundigen, oncologen, patiënten, ziekenhuisapothekers, de NZa, zorgverzekeraars en geneesmiddelenbedrijven. Ook de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen neemt deel en ondersteunt de coalitie.

Meer weten over de verschillende modellen voor oncologische zorg thuis? Lees dan het Whitepaper Zorg.

Aanmelden

Ook aansluiten bij de Care Coalition? Mail uw gegevens naar de Care Coalition via onderstaande button.