04-07-2023

Eigen bijdrage receptgeneesmiddelen blijft 250 euro

Shutterstock 1999646429 vrouw medicijnverpakkingen, gvs, medicijnen, bijsluiter
Ook in 2024 blijft de eigen bijdrage voor extramurale geneesmiddelen, oftewel geneesmiddelen die op recept van een arts verkrijgbaar zijn bij de apotheek, € 250.

Dit schreef minister Kuipers op 27 juni in een brief aan de Kamer. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is blij het besluit van de minister. Door de eigen bijdrage voor extramurale geneesmiddelen niet te verhogen, blijven deze geneesmiddelen toegankelijk voor de patiënt.

Maximering

Sinds 1 januari 2019 geldt een maximale eigen bijdrage van € 250 per kalenderjaar voor extramurale geneesmiddelen. Voor 2019 gold er geen maximering voor de eigen bijdrage en moesten verzekerden het deel van de kosten voor geneesmiddelen dat niet door de zorgverzekeraar werd vergoed zelf betalen. Aangezien deze kosten enorm opliepen, heeft de overheid de maximering van de eigen bijdrage in het leven geroepen.

Vergoedingslimiet

Vergelijkbare geneesmiddelen kunnen in prijs verschillen. Soms moeten patiënten bijbetalen wanneer zij geneesmiddelen afhalen bij de apotheek. Dat komt doordat de prijs dan hoger is dan de maximale vergoeding voor het geneesmiddel uit het basispakket. De maximale vergoeding voor een geneesmiddel wordt door de overheid vastgesteld. Dit wordt ook wel de vergoedingslimiet genoemd.

Preferentiebeleid

Daarnaast hebben zorgverzekeraars hebben ook invloed. Soms vergoedt een zorgverzekeraar niet alle soorten en merken van een bepaald medicijn die beschikbaar zijn in Nederland. Dit gebeurt vooral wanneer er meerdere fabrikanten of aanbieders zijn van hetzelfde geneesmiddel. Deze middelen worden ook wel generieke geneesmiddelen genoemd.


Kosten

Veel zorgverzekeraars hanteren een voorkeursbeleid voor geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof. Dit betekent dat ze binnen een groep van vergelijkbare geneesmiddelen een voorkeursmiddel aanwijzen. Meestal gaat het om het goedkoopste geneesmiddel in die groep. Vanuit kostenoogpunt hanteert de zorgverzekeraar alleen een volledige vergoeding voor het voorkeursmiddel.

Coalitieakkoord

Het besluit om de eigen bijdrage voor extramurale geneesmiddelen te maximeren op € 250 per kalenderjaar is in lijn met de voornemens uit het coalitieakkoord om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan.