05-07-2024

Internationale context belangrijk bij vergoeding medicijn

VIG-reactie op uitspraak rechter
Kanker oncologie

Het is belangrijk dat de Rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat het Zorginstituut Nederland niet voorbij kan gaan aan de internationale context, bij de beoordeling van een vergoedingsaanvraag voor een nieuw, goedgekeurd medicijn. 

Dat is in het kort de eerste reactie van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) op een donderdag gepubliceerde uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Advies heroverwegen

Geneesmiddelenbedrijf Lilly had een kort geding tegen het Zorginstituut aangespannen, omdat de farmaceut stelt dat het Zorginstituut onzorgvuldig heeft gehandeld en niet de eigen spelregels heeft gevolgd bij de beoordeling van een nieuw medicijn tegen borstkanker. Dit mondde uit in een negatief advies van het Zorginstituut over de toelating van dit medicijn tot het verzekerd pakket.

De rechter stelde Lilly in het gelijk, door het Zorginstituut te manen dit oordeel te heroverwegen. Dit omdat de afwijzing volgens de rechter ‘onbegrijpelijk’ en ‘onzorgvuldig’ is onderbouwd.
Het medicijn is bestemd voor patiënten met borstkanker die al een operatie hebben ondergaan. De nabehandeling moet terugkeer van de ziekte tegengaan. In Nederland zouden jaarlijks 1.000 à 1.400 patiënten in aanmerking komen voor deze nabehandeling.

Uniek en zorgelijk

‘Het belangrijkste in deze uitspraak is dat de rechter vindt dat Nederland niet voorbij kan gaan aan de internationale Stand van Wetenschap en Praktijk en internationale beoordelingen’, zegt VIG-voorzitter Mark Kramer. ‘Het Zorginstituut heeft hier een eigen rekenmethode toegepast en daar gaat de rechter dus niet in mee. Een ander opvallend element in de uitspraak is dat de rechter vindt dat het Zorginstituut bij zo’n advies patiëntenorganisaties beter moet betrekken.’
Het feit dat de rechter zich nu moest buigen over de beoordeling van een nieuw, Europees goedgekeurd medicijn, noemt Kramer ‘even uniek als zorgelijk’.

Nog ongewis

De VIG wijst er al langer op dat kritisch toetsen mag en zelfs moet, maar dat dit wel zorgvuldig dient te gebeuren. Voorkomen dient te worden dat Nederlandse patiënten onnodig lang moeten wachten op vergoeding van nieuwe medicijnen. Deze uitspraak kan uiteraard ook gevolgen hebben voor de beoordeling van andere nieuwe medicijnen in Nederland. Maar de definitieve uitkomst van de beoordeling van dit borstkankermedicijn van Lilly is nog ongewis.

Uitspraak rechter


Artikel in Het Financieele Dagblad