18-04-2023

Kamer uit opnieuw zorgen over trage toegang geneesmiddelen

Tweede kamer plenaire zaal
Tijdens de stemming in de Tweede Kamer zijn vanmiddag meerdere moties aangenomen over het verbeteren van de toegang van patiënten tot nieuwe geneesmiddelen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) maakt zich al langere tijd zorgen over de oplopende wachttijden voor patiënten.

Nieuwe geneesmiddelen kunnen door de minister tijdelijk in de sluis worden geplaatst, in afwachting van een beoordeling door het Zorginstituut en een prijsonderhandeling tussen de minister en de fabrikant. Zo lang een geneesmiddel in de sluis zit, is het niet beschikbaar voor patiënten. Verschillende politieke partijen hebben eerder al hun zorgen geuit over de trage doorlooptijden in de sluis, én over de vertragingen die optreden zodra een geneesmiddel met een vergoedingsstatus uit de sluis komt.

Meer inzicht

Kamerlid Liane den Haan verzoekt het kabinet om samen met geneesmiddelenfabrikanten inzichtelijk te maken hoe de doorlooptijden tot stand komen, vanaf EMA-goedkeuring tot gebruik door de patiënt. Den Haan hoopt hiermee duidelijker te krijgen waardoor de doorlooptijden oplopen en hoe deze vervolgens verkort kunnen worden.
Vorige week deed minister Kuipers richting Den Haan ook al de toezegging om de Kamer na de zomer te informeren over hoe het zit met de beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen in relatie tot de sluis en de situatie in het buitenland. De VIG pleit al langer voor een blik over de grens: in andere Europese landen als Zwitserland en Frankrijk zijn nieuwe geneesmiddelen veel sneller beschikbaar voor patiënten.

Vertraging na de sluis

Ook na afronding van de sluisprocedure blijkt het in de praktijk nog vaak lang te duren voordat geneesmiddelen daadwerkelijk de patiënt bereiken. Om hier meer zicht op te krijgen, diende PVV-Kamerlid Vicky Maeijer een motie in die het kabinet oproept om vertragingen te onderzoeken die optreden na de sluisperiode.