12-06-2024

Nieuw Europees onderzoek: patiënten langer in wachtkamer

Infographic PWI landen beschikbaarheid

Het maakt voor patiënten veel uit in welk Europees land zij wonen. Na EMA-registratie van een nieuw medicijn kan het in een land zes keer zo lang duren voordat vergoeding is geregeld dan in het buurland. In Duitsland duurt dat nu 126 dagen, in Denemarken 169 dagen, en in Nederland 404 dagen. De wachttijd in ons land loopt op.

Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Patients WAIT Indicator, die 36 Europese landen met elkaar vergelijkt. Het onderzoek is uitgevoerd door IQVIA, in opdracht van Efpia, de Europese brancheorganisatie voor geneesmiddelenbedrijven. In totaal is gekeken naar 167 medicijnen die de EMA van 2019 tot en met 2022 goedkeurde.

Belangrijkste resultaten

  • De wachttijd in Nederland is vorig jaar opgelopen van 328 naar 404 dagen. Dit is het gemiddelde van medicijnen die wel en niet in de sluis gaan voor prijsonderhandeling;
  • De gemiddelde wachttijd in Europa liep op van 517 naar 531 dagen;
  • De meeste wachtdagen (71%) ontstaan ná indiening van het vergoedingsdossier;
  • Van de 167 onderzochte medicijnen waren er begin dit jaar, ruim een jaar na afloop van de onderzoeksperiode van vier jaar, 91 beschikbaar in ons land;
  • Bij kanker, een ziekte die de helft van alle Nederlanders vroeg of laat treft, waren 21 van de 48 goedgekeurde medicijnen beschikbaar in ons land. In Duitsland waren dat er 46. Twintig andere Europese landen scoorden hierbij hoger dan ons land.
Infographic vergoeding kankermedicijnen IQVI Ajuni2024

’Patiënten verdienen beter’

‘Nederlandse patienten verdienen beter’, zegt Mark Kramer, voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Er zijn uiteenlopende redenen waarom het lang duurt voordat patiënten toegang krijgen tot nieuwe medicijnen. In Nederland speelt mee dat wij een complex systeem hebben opgetuigd voor vergoeding. Dat beteugelt weliswaar de medicijnuitgaven goed, maar vertraagt soms ook onnodig.’

Risicogericht beoordelen

Kramer: ‘Daarom zijn we blij dat minister Dijkstra in haar Kamerbrief van 11 april openingen biedt voor versnelling, bijvoorbeeld door meer risicogericht te beoordelen. Dat is echt nodig. Wij hopen dat VWS hierbij de geneesmiddelensector betrekt, want dat is essentieel.’

Lees het hele rapport