25-04-2023

Nieuwe Europese wetgeving voor geneesmiddelen

Europa vlag
Op woensdag 26 april wordt de publicatie van de Farmaceutische Strategie voor Europa van de Europese Commissie verwacht. Wat houdt deze strategie in en waarom is dit belangrijk voor de geneesmiddelensector?

De Farmaceutische Strategie voor Europa is een voorstel van de Europese Commissie om de Europese wetgeving voor geneesmiddelen te moderniseren. Het is een uitgebreid voorstel over onder andere de betaalbaarheid van geneesmiddelen, innovatieve geneesmiddelen voor kinderen en zeldzame ziekten, en de afhankelijkheid en de concurrentiekracht van de geneesmiddelensector in de Europese unie.

Patiënten en economie

Het voorstel van de Commissie is niet alleen belangrijk voor geneesmiddelbedrijven, maar ook voor patiënten, onze economie en onze onafhankelijkheid van andere landen. Tot 25 jaar geleden werd namelijk ongeveer de helft van de nieuwe geneesmiddelen in Europa ontwikkeld. Tegenwoordig komt nog maar een vijfde deel uit Europa. De Verenigde Staten en China lopen voorop als het gaat om het ontwikkelen van medicijnen. En ook de productie van geneesmiddelen heeft zich voor een groot deel verplaatst naar China en India.

Afhankelijk

Door deze ontwikkelingen zijn we als Europa te afhankelijk geworden van deze landen voor de beschikbaarheid van onze geneesmiddelen. Dat is niet goed voor Nederlandse patiënten, omdat zij hierdoor niet kunnen deelnemen aan klinisch onderzoek en dus geen toegang hebben tot nieuwe geneesmiddelen in de vroege fase. En het is ook niet goed voor onze economie omdat de ontwikkeling en productie van innovatieve geneesmiddelen veel banen en economische groei met zich meebrengt.

Stimuleringsmaatregelen

Om als EU concurrerend te zijn, moeten de afzonderlijke lidstaten zich blijven inzetten om de problemen met het oog op toegang tot nieuwe medicijnen op te lossen. Niet door een verminderde bescherming van intellectuele eigendom of het afbouwen van stimuleringsmaatregelen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen voor kinderen en zeldzame ziekten. Dit zou ertoe kunnen leiden dat regio’s buiten Europa nóg aantrekkelijker worden om in te investeren.

Inhaalslag

Inmiddels zijn er diverse Europese initiatieven gestart om Europa aantrekkelijker te maken voor farmaceutische bedrijven. Zo wordt onderzocht wat de oorzaken zijn van de verminderde toegankelijkheid van geneesmiddelen, zodat we als EU concrete acties kunnen opzetten. Daarnaast hebben de farmaceutische bedrijven zich verplicht om in de toekomst binnen twee jaar in elke EU-lidstaat vergoedingsprocedures voor nieuwe geneesmiddelen op te starten. Met de juiste, nieuwe wetsvoorstellen kan de Europese Unie de achteruitgang van de sector in Europa stoppen en een inhaalslag doen: voor onze patiënten, banen, economie en autonomie.

Procedure

Op 26 april wordt het voorstel van de Europese Commissie verwacht. Vervolgens zal de Commissie in de komende maanden de definitieve tekst van haar voorstel publiceren. Daarna volgt de wetgevingsprocedure, waarbij het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie over het wetsvoorstel van de EC stemmen. Dit proces kan dit proces meerdere jaren duren.