09-07-2020

Staatssecretaris Keijzer ontvangt plan: Nederland medicijnhub Europa

Geneesmiddelen productie Shutterstock 1637200225
Garandeer langjarig commitment, durf concurrerend te zijn en richt een Geneesmiddel Regieorgaan op. Dat zijn drie aanbevelingen uit het achtpuntenplan 'Nederland als medicijnhub', dat staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) donderdag in ontvangst nam.

Het plan is opgesteld door de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). 'De coronacrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar de geneesmiddelenketen in Europa is,' zegt VIG-directeur Gerard Schouw. 'De wens van de Europese Commissie om de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen weer in Europa te krijgen, is verstandig. Laten we net als Frankrijk nu al aan de slag gaan om de productie hier te versterken en zo Europa weer zelfvoorzienend te maken.'

Durf te concurreren

Nederland verdiende afgelopen jaar 8,2 miljard aan de export van geneesmiddelen. Dat kan meer worden. Ons land is de afgelopen jaren bij herhaling flinke investeringen in geneesmiddelenproductie misgelopen, omdat andere landen de bedrijven een beter aanbod deden. Zonde, omdat in Nederland alle ingrediënten aanwezig zijn voor een bloeiende biotech- en geneesmiddelensector.
Door gericht acquisitie te voeren op geneesmiddelenbedrijven en ze een goed aanbod te doen, kan Nederland de medicijnhub van Europa worden, zoals Boston dat is voor de Verenigde Staten.

Langjarig commitment

Het bouwen van een fabriek voor geneesmiddelen vergt een forse investering en kost veel tijd. Dat vereist een robuuster en voorspelbaarder overheidsbeleid, met aandacht voor innovatieve productiemethoden en goed opgeleid personeel. 'We mogen best meer trots zijn op onze industrie en de producten die zij maken,' aldus Schouw. In Nederland gaat de discussie vaak over de kosten van geneesmiddelen, terwijl de uitgaven in Nederland tot de laagste in Europa behoren. Belangrijk is om ook goed te kijken naar de opbrengsten van geneesmiddelen, zowel de medische als die voor de samenleving.

Geneesmiddel Regieorgaan

De uitvoering van de verschillende verbeterpunten kost tijd en moet gezamenlijk gebeuren, omdat er veel partijen bij betrokken zijn, ieder met hun eigen expertise en focus. Binnen een nog op te richten Geneesmiddel Regieorgaan kan de kennis en expertise samenkomen. Hierin werken de overheid, geneesmiddelenproducenten, transportbedrijven en de verschillende betrokken topsectoren (LSH, Chemie en Logistiek) samen. Dat toont commitment en geeft een sterk signaal af richting de mondiale geneesmiddelensector, wat investeringen in ons land zal vergemakkelijken.
Mona Keijzer zei in een eerste reactie op het achtpuntenplan: 'We moeten er samen de schouders onder zetten. Door samenwerking maken we de geneesmiddelensector sterker. Dat is wat deze pandemie ons heeft duidelijk gemaakt.'

Publicatie Nederland als medicijnhub