04-07-2023

Veel animo voor CieBAG presentatie

Cie BAG edited
Atse Huisman (Zorgverzekeraars Nederland) en Floris Logman (Menzis) waren namens de Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen (CieBAG) 28 juni in Den Haag. Op het kantoor van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) gaven zij een presentatie over de werkwijze van de CieBAG.

Huisman en Logman gingen met name in op de ‘Beslisboom voor toekenning add-on prestatie voor geregistreerde indicaties van medisch-specialistische geneesmiddelen’ en de vier kerntaken van de CieBAG. Vanuit de geneesmiddelensector was veel belangstelling voor deze presentatie. Er waren ruim 40 aanwezigen in de zaal, en nog eens 30 online. Zij vertegenwoordigden 28 bedrijven.