10-10-2023

VIG Medicijndialoog: inspiratie voor snelle toegang

2300349 VIG MEDICIJNDIALOOG LI BANNER 10
Het is bijna zo ver! Woensdagmiddag 11 oktober is Nieuwspoort in Den Haag het podium voor de VIG Medicijndialoog, het jaarlijkse relatie-event van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Met dit jaar als onderwerp: toegang tot nieuwe medicijnen. Er zijn nog enkele stoelen beschikbaar voor dit fysieke event. Aanmelden kan tot dinsdag 10 oktober 18.00 uur.

‘Deze VIG Medicijndialoog is bedoeld als een inspiratiemiddag’, zegt Carla Vos, adjunct-directeur VIG. ‘We zijn in gesprek met het ministerie van VWS en het Zorginstituut, om samen te kijken hoe we kunnen zorgen voor snellere toegang voor Nederlandse patiënten. Tegelijkertijd willen we allemaal de betaalbaarheid van medicijnen goed in het oog houden, juist ook nu ons land vergrijst. We zoeken samen een balans, maar dat is niet eenvoudig. Dan kan het verfrissend zijn om te kijken of we bepaalde ideeën of bouwstenen van vergoedingssystemen uit onze buurlanden kunnen gebruiken. Daar praten we graag over verder, want we moeten allemaal een bijdrage leveren om snelle toegang tot nieuwe innovatieve geneesmiddelen voor patiënten mogelijk te maken.’

Europa

Tijdens deze VIG Medicijndialoog wordt het onderwerp toegang belicht vanuit twee invalshoeken: het Europese perspectief en het patiëntperspectief. Daarvoor staan twee key note speakers paraat. De eerste is Neil Grubert, onafhankelijk Global Market Access specialist. Hij presenteert hoe de vergoeding van nieuwe geneesmiddelen is geregeld in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Zweden.
Aansluitend laat David Ikkersheim van KPMG zien hoe andere Europese landen omgaan met de overbruggingsperiode tussen registratie en vergoeding van een nieuw geneesmiddel (bridging). Is het medicijn in die periode al wel beschikbaar voor de patiënt? En zo ja, wie betaalt dat dan?
Vervolgens sluit Michel van Agthoven (Janssen) aan voor een paneldebat met Neil Grubert en David Ikkersheim.

Patiënt

Het patiëntperspectief wordt geschetst door de tweede key note speaker, Jacquelien Noordhoek (NCFS). Aansluitend gaat dagvoorzitter met haar en Nelleke Cools (Hoofdpijnnet) in gesprek. Daarna komen Vicky Sniekers en Eugène van Leeuwen (ALS Patiëntenvereniging) aan het woord.
VIG-voorzitter Marco Frenken sluit de middag af met een nabeschouwing.

Verslag

Mark Wijsman is de dagvoorzitter van deze VIG Medicijndialoog. De voertaal bij het Europese blok is Engels in verband met de aanwezigheid van Neil Grubert. De rest van de middag is Nederlands de voertaal.
Houd de website en social media van de VIG goed in de gaten, de komende dagen, want we zullen op diverse manieren verslag doen van deze bijeenkomst!

Aanmelden en Programma VIG Medicijndialoog