29-05-2024

'Zie af van versobering vangnet WGP'

Brandbrief aan Tweede Kamer
Shutterstock 2291810413 tekort medicijnen

Nog nooit waren de medicijntekorten in Nederland zo groot. Met de aanstaande invoering van de Tijdelijke beleidsregel maximumprijzen geneesmiddelen 2024 dreigen die tekorten nóg verder op te lopen. In een brandbrief aan de Tweede Kamer roepen vier veldpartijen op om af te zien van deze versobering van het vangnet voor de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP).

Patiënten en apothekers ondervinden dagelijks problemen met de toenemende medicijntekorten. De tekorten staan dan ook hoog op de politieke agenda. Ze zijn één van de belangrijkste onderwerpen op de agenda van het Kamerdebat over het geneesmiddelenbeleid dat morgen (30 mei) plaatsvindt. Om de tekorten niet nóg verder op te laten lopen, zou binnen dit beleid geen plek moeten zijn voor de tijdelijke beleidsregel.

Wet Geneesmiddelenprijzen

De minister wil de tijdelijke beleidsregel per 1 oktober invoeren. Deze beleidsregel vervangt het huidige vangnet voor de WGP om de beschikbaarheid van geneesmiddelen zoveel mogelijk te borgen. De WGP schrijft voor dat de prijzen van geneesmiddelen twee keer per jaar worden vergeleken met het prijspeil in vier andere landen. Doorgaans betekent dit dat het prijsniveau twee keer per jaar daalt.

Extra prijsdruk

De prijsdaling is problematisch voor aan aanzienlijk deel van de in Nederland beschikbare geneesmiddelen. De marges van deze ‘kwetsbare’ medicijnen om extra prijsdruk op te vangen zijn namelijk beperkt. Het huidige vangnet voorkomt deze prijsdaling, doordat zij het mogelijk maakt om een hogere prijs toe te staan dan de WGP voorschrijft.

Buiten vangnet

Ondanks het huidige vangnet zijn er nog steeds veel tekorten. En de nieuwe beleidsregel maakt de geneesmiddelenvoorziening nóg kwetsbaarder. Het zorgt er namelijk voor dat heel veel geneesmiddelen buiten het vangnet vallen en met een prijsverlaging van soms tientallen procenten te maken krijgen.

Oplopend tekort

Als de prijzen verder dalen, bestaat het risico dat het tekort nog verder oploopt. Dat komt doordat middelen van de markt worden gehaald, of doordat Nederland bij productieproblemen achteraan in de rij staat om bevoorraad te worden. En dat terwijl het aantal geneesmiddelentekorten nu al een recordhoogte heeft bereikt en patiënten in de kou staan.

Veldpartijen

De vier partijen die de Tweede Kamer oproepen om af te zien van de invoering van de tijdelijke maatregel zijn de belangenorganisatie van de biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland (Bogin), Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de vereniging van generieke leveranciers Nederland (GLN) en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

De brandbrief leest u hier.