Care Coalition

Een deel van de zorg die nu in het ziekenhuis wordt verleend, kan naar de thuissituatie verplaatst worden. De Care Coalition onderzoek hoe dat veilig, efficiënt en kosteneffectief kan met meerwaarde voor patiënt, zorgverlener en maatschappij.

Al in 2016 verscheen een studie van Gupta over ziekenhuisverplaatste zorg. Onder de titel ‘No place like home’ lieten de onderzoekers zien dat 45% van de zorg die nu in ziekenhuizen verleend wordt naar huis verplaatst kan worden. Goed nieuws voor de patiënten, omdat zorg thuis betekent dat patiënten sneller het normale leven weer kunnen oppakken. Anno 2022 is het belang van deze zorgtransitie alleen maar toegenomen. De toegenomen zorgvraag en krappe arbeidsmarkt maken dat scherp gekeken moet worden naar de juiste zorg op de juiste plek.

De coronapandemie gaf een extra boost aan het urgentiebesef dat zorg thuis een oplossing is voor kwetsbare patiënten. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen startte in die tijd de Care Coalition met als doel de krachten op dit punt te bundelen. Verschillende geneesmiddelenbedrijven waren al betrokken bij projecten op het gebied van ziekenhuisverplaatste zorg. Hoe kunnen we die ervaringen opschalen? Wat zijn de succes- en faalfactoren en wat kan er gedaan worden om te komen tot een goed werkend landelijk systeem om op die manier een dreigend zorginfarct te kunnen afwenden.

Binnenkort organiseert de Care Coalition online webinars op basis van de ervaringen van een vijftal ziekenhuizen. De uitdagingen en dilemma’s van de deelnemende instellingen zijn gebundeld in een whitepaper dat daarna zal verschijnen. Hier volgt alvast een voorproefje met ervaringen uit het Erasmus MC. Ben je geïnteresseerd om aan te sluiten bij de Care Coalition en of wil je je ervaringen delen, meld je dan bij Dineke Amsing, manager Strategische Coalities.

Zelf doen, tenzij