Care Coalition

Care Coalition

Een deel van de zorg die nu in het ziekenhuis wordt verleend, kan naar de thuissituatie verplaatst worden. De Care Coalition onderzoek hoe dat veilig, efficiënt en kosteneffectief kan met meerwaarde voor patiënt, zorgverlener en maatschappij.

Al in 2016 verscheen een studie van Gupta over ziekenhuisverplaatste zorg. Onder de titel ‘No place like home’ lieten de onderzoekers zien dat 45% van de zorg die nu in ziekenhuizen verleend wordt naar huis verplaatst kan worden. Goed nieuws voor de patiënten, omdat zorg thuis betekent dat patiënten sneller het normale leven weer kunnen oppakken. Anno 2022 is het belang van deze zorgtransitie alleen maar toegenomen. De toegenomen zorgvraag en krappe arbeidsmarkt maken dat scherp gekeken moet worden naar de juiste zorg op de juiste plek.

De coronapandemie gaf een extra boost aan het urgentiebesef dat zorg thuis een oplossing is voor kwetsbare patiënten. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen startte in die tijd de Care Coalition met als doel de krachten op dit punt te bundelen. Verschillende geneesmiddelenbedrijven waren al betrokken bij projecten op het gebied van ziekenhuisverplaatste zorg. Hoe kunnen we die ervaringen opschalen? Wat zijn de succes- en faalfactoren en wat kan er gedaan worden om te komen tot een goed werkend landelijk systeem om op die manier een dreigend zorginfarct te kunnen afwenden.

Uitdagingen

De uitdagingen en dilemma’s van de deelnemende instellingen in de Care Coalition zijn gebundeld in een Whitepaper: Zorg. Daarin komen verschillende modellen naar voren om oncologische zorg thuis te organiseren. Bij elk van de modellen zijn er de nodige uitdagingen. De vraag welk model het beste is, staat nog open. Op 31 januari 2023 organiseert de Care Coalition daarom een bijeenkomst met verschillende stakeholders met als doel de knelpunten te bespreken en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Het whitepaper is een concept en heeft de bedoeling de discussie op gang te brengen. Na de stakeholdersbijeenkomst verschijnt een volgende versie van het whitepaper met voorstellen voor nieuw beleid op dit punt. Passende zorg heeft de toekomst, maar hoe passende zorg het beste gerealiseerd kan worden is een ontwikkeltraject.

Patientverhaal

Belangrijke motief voor ziekenhuizen om oncologische zorg thuis aan te bieden, is de toegevoegde waarde voor patiënten. Voor patiënten is het bijvoorbeeld heel erg fijn niet meer naar het ziekenhuis te hoeven reizen, zo blijkt uit het verhaal van Rini Daniëls: 'Ongelooflijk geluk, dat ik er nog ben'.

Verder lezen: