Sluis

Sluis

We willen allemaal dat nieuwe geneesmiddelen zo snel mogelijk beschikbaar zijn voor patiënten voor een aanvaardbare prijs. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen ziet kansen om de sluis, een belangrijk instrument in de toelating en vergoeding van geneesmiddelen, te verbeteren.

Vertrouwelijkheid onderhandelingen
Een nadeel van deze aanpak is dat het gemiddeld ongeveer een jaar duurt voordat alle processen en onderhandelingen zijn afgerond. Ook conflicteert de vertrouwelijkheid van onderhandelingen met de noodzaak voor de minister om zijn beslissingen toe te kunnen lichten aan de Kamer.

Oplossingen vinden
De Vereniging heeft begrip voor de keuze van de minister van VWS om, in situaties dat er onvoldoende marktmacht is, centraal te onderhandelen over kostbare medicijnen. De Vereniging is in gesprek met het ministerie van VWS en andere betrokken partijen, zoals het Zorginstituut, om oplossingen te vinden voor de problemen die worden ervaren rond de sluis. Naast goede procesafspraken zijn dat met name de problematiek rondom de vertrouwelijkheid en de toegang tot het geneesmiddel tijdens de onderhandelingen. Deze vraagstukken kunnen we alleen samen oplossen.

Rol Horizonscan
Bovendien ziet de Vereniging een rol weggelegd voor de Horizonscan om medicijnen met een hoog financieel risico’s vroeg te identificeren en tijdig te beginnen met het proces van de sluis. Ook de daaropvolgende stappen wil de Vereniging graag met de betrokken partijen optimaliseren. Hier is iedereen bij gebaat.

Zie ook de publicatie Leidraad Sluis. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt uit welke fasen en stappen een sluisprocedure bestaat.