Over de Vereniging

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen staat voor een gezonde toekomst. Wij vertegenwoordigen innovatieve geneesmiddelenbedrijven die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Samen werken we aan oplossingen om mensen beter te maken en de kwaliteit van leven te verhogen. Wij maken de medicijnen voor morgen, voor de behandeling van ziektes die tot nu moeilijk of niet behandelaar zijn.

Getty Images 579978369

Waar staan we voor

  • Beter en langer leven met medicijnen
    Door geneesmiddelen leven patiënten langer in goede gezondheid. Daardoor kunnen zij deelnemen aan de samenleving en bijdragen aan de economie. Geneesmiddelen zijn geen kostenpost maar een investering.
  • Snelle en brede toegang
    Ieder jaar komen er nieuwe geneesmiddelen beschikbaar voor de patiënt. We helpen ook steeds meer patiënten. Maar Nederlandse patiënten hebben niet altijd toegang en moeten steeds langer wachten.
  • Innovatie
    Nederland heeft alles in huis om hét leidende ecosysteem te worden voor geneesmiddelenontwikkeling.

Hoe we werken

Geneesmiddelenontwikkeling is risicovol, kostbaar en tijdrovend, maar ook broodnodig. We zetten ons in om innovatie in de geneesmiddelensector te bevorderen, de internationale positie van de sector te versterken en het vestigingsklimaat in Nederland te verbeteren.

Wij werken aan de medicijnen voor morgen, voor ziektes waarvan we strijd vandaag nog verliezen.

Kennispartner

De VIG verstuurt tweewekelijks een nieuwsbrief met het laatste nieuws, blogs en interviews uit en over de geneesmiddelensector en het zorgveld. Een overzicht van alle publicaties, brochures en factsheets, vindt u hier. Daarnaast vindt u de VIG op Twitter, LinkedIn en Facebook. Naast de digitale nieuwsvoorziening, organiseren wij VIG Talks en andere bijeenkomsten, waarin kennis en debat centraal staan.

Internationaal

De leden van de Vereniging zijn onderdeel van internationaal opererende bedrijven. De ontwikkeling van geneesmiddelen is een wereldwijd proces, waarbij in elk land andere eisen worden gesteld aan de toelating van geneesmiddelen. Om deze processen beter in te richten, werkt de Vereniging op Europees en mondiaal niveau samen.

De VIG is aangesloten bij de Europese brancheorganisatie van geneesmiddelenbedrijven EFPIA en de wereldwijde koepel voor farmaceutische bedrijven en brancheverenigingen IFPMA. De VIG onderschrijft de waarden en principes neergelegd in IPFMA's gedragscode Ethos.

Groot Netwerk

De VIG telt ruim veertig in Nederland gevestigde geneesmiddelenbedrijven (Onze Leden). Leden van de VIG maken onderdeel uit van een groot netwerk, waarin zij elkaar kunnen ontmoeten, versterken en van elkaar kunnen leren. Via verschillende bestuurscommissies en vakgroepen denken en werken leden mee aan de doelstellingen van de VIG, en leveren een actieve bijdrage aan het bouwen aan een duurzame geneesmiddelensector.
Wilt u onderdeel uitmaken van dit netwerk? Neem dan telefonisch contact op met Carla Vos, directeur van de VIG, via 070 313 22 11.

De Code

De Nederlandse innovatieve geneesmiddelensector heeft sinds 1 januari 2020 een maatschappelijke Code, die helder maakt vanuit welke principes de sector werkt en waar de sector voor staat.

VIG_Code_main_visual

Young Innovators of Medicines (YIM)

Young Innovators of Medicines bestaat uit jonge vertegenwoordigers van de lidbedrijven van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. YIM wil een constructieve bijdrage leveren aan veranderingen in het zorgveld – nu en in de toekomst. Ieder Lidbedrijf van de Vereniging kan een young professional afvaardigen die een actieve rol vervult bij de young innovators.

Young_woman_science

Oranje en Witte Hand Envelop procedure

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft zijn beleid voor de Direct Healthcare Professional Communications (DHPCs) en de nationale implementatie van additionele risicominimalisatie-maatregelen aangepast. Een van de wijzigingen is de invoering van de Witte Hand Envelop (WHE) en de invoering van Oranje Hand of Witte Hand logo op de DHPC. Vanaf heden krijgen zorgverleners alle DHPCs en additionele risicominimalisatie-materialen toegestuurd in een envelop met een witte of oranje hand erop.

Transparantieregister

Het Transparantieregister Zorg publiceert jaarlijks de financiële relaties tussen zorgprofessionals, zorginstellingen en patiëntenorganisaties met leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. In dit register melden leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zelf hun relaties aan. De CGR en GMH controleren het register in lijn met de geldende gedragscodes ter voorkoming van belangenverstrengeling.
De werking van het Transparantieregister wordt jaarlijks geëvalueerd door het ministerie van VWS.