Over de Vereniging

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is de branchevereniging van geneesmiddelen- en vaccinbedrijven in Nederland. De ruim veertig leden richten zich op de ontwikkeling en op de markt brengen van innovatieve geneesmiddelen. Medicijnen die ervoor zorgen dat we kunnen werken, zorgen en genieten. De leden van de VIG werken aan de medicijnen voor morgen, voor ziekten waarvoor nu nog geen passende behandeling is.

Missie

We willen van Nederland een Europese koploper maken op drie gebieden: snelle en brede toegang tot geneesmiddelen, beter en langer leven en innovatie. Wij doen dit in een open dialoog en co-creatie met andere partners in de zorg.

Visie

Innovatieve geneesmiddelen en vaccins zijn onmisbaar voor onze gezondheid, economie en samenleving. Daarom wil de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen optimale voorwaarden scheppen voor duurzame ontwikkeling van (en toegang tot) betaalbare en effectieve nieuwe geneesmiddelen en vaccins.

Internationaal

De ontwikkeling van geneesmiddelen is een wereldwijd proces. De leden van de Vereniging zijn onderdeel van internationaal opererende bedrijven. Desondanks stelt elk land andere eisen aan de toelating van geneesmiddelen. Om deze processen beter in te richten, werkt de Vereniging op Europees en mondiaal niveau samen.

De VIG is aangesloten bij de Europese brancheorganisatie van geneesmiddelenbedrijven EFPIA en de wereldwijde koepel voor farmaceutische bedrijven en brancheverenigingen IFPMA. De VIG onderschrijft de waarden en principes neergelegd in IPFMA's gedragscode Ethos.

Kennispartner

De VIG verstuurt wekelijks een nieuwsbrief met het laatste nieuws, blogs en interviews uit en over de geneesmiddelensector en het zorgveld. Daarnaast publiceren wij jaarlijks de Medicijnmonitor, met daarin een overzicht met actuele gegevens over de geneesmiddelensector. Een overzicht van alle publicaties, brochures en factsheets, vindt u hier. Daarnaast vindt u de VIG op Twitter, LinkedIn en Facebook. Naast de digitale nieuwsvoorziening, organiseert de VIG maandelijks de interactieve, digitale VIG Talks en andere bijeenkomsten, waarin kennis en debat centraal staan.

Groot Netwerk

De VIG telt ruim veertig in Nederland gevestigde geneesmiddelenbedrijven (Onze Leden). Leden van de VIG maken onderdeel uit van een groot netwerk, waarin zij elkaar kunnen ontmoeten, versterken en van elkaar kunnen leren. Via verschillende bestuurscommissies en vakgroepen denken en werken leden mee aan de doelstellingen van de VIG, en leveren een actieve bijdrage aan het bouwen aan een duurzame geneesmiddelensector.
Wilt u onderdeel uitmaken van dit netwerk? Neem dan telefonisch contact op met Gerard Schouw, directeur van de VIG, via 070 313 22 11.

De Code

De Nederlandse innovatieve geneesmiddelensector heeft sinds 1 januari 2020 een maatschappelijke Code, die helder maakt vanuit welke principes de sector werkt en waar de sector voor staat.

Oranje en Witte Hand Envelop procedure

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft zijn beleid voor de Direct Healthcare Professional Communications (DHPCs) en de nationale implementatie van additionele risicominimalisatie-maatregelen aangepast. Een van de wijzigingen is de invoering van de Witte Hand Envelop (WHE) en de invoering van Oranje Hand of Witte Hand logo op de DHPC. Vanaf heden krijgen zorgverleners alle DHPCs en additionele risicominimalisatie-materialen toegestuurd in een envelop met een witte of oranje hand erop.

Transparantieregister

Het Transparantieregister Zorg publiceert jaarlijks de financiële relaties tussen zorgprofessionals, zorginstellingen en patiëntenorganisaties met leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. In dit register melden leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zelf hun relaties aan. De CGR en GMH controleren het register in lijn met de geldende gedragscodes ter voorkoming van belangenverstrengeling.
De werking van het Transparantieregister wordt jaarlijks geëvalueerd door het ministerie van VWS.


Young Innovators of Medicines (YIM)

Young Innovators of Medicines bestaat uit jonge vertegenwoordigers van de lidbedrijven van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. YIM wil een constructieve bijdrage leveren aan veranderingen in het zorgveld – nu en in de toekomst. Ieder Lidbedrijf van de Vereniging kan een young professional afvaardigen die een actieve rol vervult bij de young innovators.