01-11-2022

10 november VIG Talk: Beter ‘Samen Beslissen’ op basis van patiënt gerapporteerde data

VIG Talk header 10 nov
Passende zorg is zorg die werkt, dichtbij de patiënt en waarbij patiënt en zorgverlener samen beslissen. Wat zijn de effecten van een behandeling? Hoe is het andere patiënten vergaan die deze behandeling krijgen? Om goed te kunnen beslissen over de juiste behandeling is objectieve, betrouwbare informatie aan artsen én patiënten van groot belang. De Vereniging H2O Nederland zet zich ervoor in, dat er een database komt waarin uitkomstdata van patiënten in verschillende Europese landen op een veilige manier toegankelijk wordt gemaakt.

Marc Broeren (medisch directeur Takeda Nederland) en Linetta Koppert (oncologisch chirurg in het Erasmus MC) zijn bestuurslid van de vereniging H2O Nederland. H2O staat voor Health Outcome Observatory. In de VIG-talk vertellen zij wat zo’n observatorium inhoudt en wat er op dit gebied al is bereikt. Ook schetsen zij de vervolgplannen en geven zij aan wie zij graag bij de verdere ontwikkeling van het observatorium willen betrekken.

Waardegedreven zorg

In juni 2022 werd de kaderbrief Passende Zorg gepubliceerd: daarmee vormt het de basis voor wat er in de zorg moet gebeuren, inclusief het in september gesloten Integraal Zorgakkoord (IZA). Alle ketenpartners in de zorg krijgen hiermee te maken. Dat maakt het belang van dit soort initiatieven des te groter. Waardegedreven zorg die samen met, en gezamenlijk rondom de patiënt tot stand komt.

Meer informatie en aanmelding: VIG Talk: Beter ‘Samen Beslissen’ op basis van patiëntgerapporteerde data (innovatievegeneesmiddelen.nl)