13-04-2021

€ 125 miljoen uit Nationaal Groeifonds naar biomedische innovatie

Laboratorium onderzoek
Het Nationaal Groeifonds stelt € 125 miljoen beschikbaar voor regeneratieve geneeskunde en een landelijke infrastructuur voor gezondheidsdata. Dat blijkt uit de eerste toekenningsronde van het Groeifonds, die vrijdag werd bekendgemaakt.

Volgens de onafhankelijke adviescommissie dragen de twee Life Sciences & Health-projecten bij aan economische groei en zijn belangrijk voor het innovatie-ecosysteem en de internationale concurrentiepositie van Nederland.

RegMedXB en Health-RI

Voor regeneratieve geneeskunde gaat RegMedXB zich richten op de bouw van vier Nederlandse pilot-fabrieken in Eindhoven, Leiden, Maastricht en Utrecht. Het herstel van schade aan cellen, weefsels en organen staat centraal als oplossing voor chronische ziekten.
Health-RI gaat een geïntegreerde en veilige nationale gezondheids-data-infrastructuur opzetten. Dit draagt bij aan nieuwe en effectievere (gepersonaliseerde) oplossingen voor diagnose, behandeling en preventie.

Sleutel voor groei

De VIG is blij met de impuls die het demissionaire kabinet geeft aan biomedische innovatie. ‘We zien dit als een goede stap om de totale publieke en private R&D-uitgaven in jaarlijkse stappen te verhogen naar 3% van het BBP in 2030, tegen 2,18% in 2019’, zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. ‘Als we minder afhankelijk willen zijn van landen als India en China, dan zullen we moeten investeren in het innovatie-ecosysteem in ons eigen land. De biotechsector kan daar een leidende rol in spelen. Niet voor niets lieten we in ‘Boston aan de Noordzee’ zien dat life sciences bedrijven in Europa het meeste investeren in innovatie.’

Eerste ronde

In totaal keurde het kabinet tien voorstellen goed, onder andere gericht op kunstmatige intelligentie, quantumtechnologie en waterstof/groene chemie. Vanuit het Groeifonds wordt de komende 5 jaar in totaal € 20 miljard geïnvesteerd in kennisontwikkeling, infrastructuur en ontwikkeling & innovatie. Schouw: ‘Innovatie is niet iets wat je het ene jaar wel kan doen en dan weer niet. Met het Groeifonds laten we zien dat Nederland innovatie serieus neemt. Door structurele investeringen én commitment zetten we een stap in de richting van een gezonde en duurzame kenniseconomie’.

OESO-doelen

Eerder vorige week werd bekend dat de Nederlandse uitgaven aan onderzoek & ontwikkeling een stuk lager liggen dan het gemiddelde van andere OESO-landen[1]. Het Nederlandse streven naar investeringen in onderzoek en innovatie ter grootte van 2,5% van het BBP wordt al een halve eeuw niet gehaald. Ondertussen zetten andere landen fors in op innovatie, zo verhoogde Duitsland haar doelstelling onlangs naar 3,5%.

[1] https://www.neth-er.eu/onderzoek/nederlandse-o-o-investeringen-ver-beneden-oeso-gemiddelde