01-06-2021

Aanpak medicijnresten uit water genomineerd voor belangrijke VN-prijs

Medicijnresten uit water
Nederland staat met de ‘Ketenaanpak medicijnresten uit water’ op de shortlist voor de Future Policy Award van de Verenigde Naties. De ‘Oscar’ voor goed beleid wordt in juli uitgereikt door de World Future Counsel van de VN.

Bij de ‘Ketenaanpak medicijnresten uit water’ werken partijen uit verschillende sectoren samen om medicijnresten uit het oppervlakte en drinkwater te halen. Hierbij werken de ministeries van I&W, VWS, de geneesmiddelensector, waterschappen en drinkwaterbedrijven samen.

‘De kracht van de ketenaanpak is dat alle partners in de keten kijken naar wat ze zelf kunnen bijdragen aan het terugdringen van medicijnresten. Niet wijzen naar elkaar, maar zelf verantwoordelijkheid nemen’, zegt Brigit van Soest-Segers, programmamanager van de Coalitie Duurzame Farmacie en één van de partners binnen de Ketenaanpak. ‘Als je écht tot oplossingen wilt komen voor dit soort complexe problemen, dan is het bovendien belangrijk open te staan voor elkaar. Vaak betekent verduurzamen een cross-sectorale samenwerking waarbij het overdragen van kennis heel belangrijk is.’ Om te voorkomen dat zo’n samenwerking te vrijblijvend wordt, is het wel nodig om onderlinge afspraken op hoog bestuurlijk niveau te verankeren, voegt ze eraan toe.

Naast de Nederlandse ketenaanpak zijn nog elf beleidsoplossingen genomineerd voor de prijs. De prijs wordt 6 juli uitgereikt.