26-03-2020

Aanpassing WGP uitgesteld tot 1 oktober

Om geneesmiddelentekorten als gevolg van de corona-uitbraak zoveel mogelijk te voorkomen, heeft minister Van Rijn van Medische Zorg de aanscherping van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) uitgesteld tot 1 oktober.

Dat schrijft Van Rijn donderdag in een brief aan de Kamer. ‘Ik hecht groot belang aan de continuïteit van de algehele geneesmiddelenvoorziening in de komende maanden. In dat kader stel ik de aanscherping van de Wgp maximumprijzen met zes maanden uit.’ Dit betekent dat de huidige maximumprijzen van kracht blijven tot 1 oktober.

Corona-gerelateerde medicijnen
Daarnaast kondigde Van Rijn aan om voor corona-gerelateerde geneesmiddelen direct de wettelijke maximumprijs los te laten, als daar een tekort voor dreigt en prijs een belemmering vormt. Dat overweegt hij ook te doen voor andere geneesmiddelen als er tekorten dreigen. ‘Zo blijft Nederland als afzetmarkt aantrekkelijk en staan we bij schaarste niet achteraan,’ aldus de minister.

Zorgen
De minister nam deze besluiten naar aanleiding van dringende oproepen van verschillende partijen uit de geneesmiddelenketen. Zij maken zich zorgen over de continuïteit van de geneesmiddelenvoorziening in Nederland. Deze staat onder druk als gevolg van de corona-uitbraak. Van Rijn gaf aan zich verder voor te bereiden op verdergaande maatregelen voor het geval dat medicijntekorten ontstaan.

Kamerbrief Martin Van Rijn, 26 maart 2020