28-01-2020

Aarnoud Overkamp: de Code is het fundament

["

\u2018Met de introductie van een maatschappelijke code voor geneesmiddelenbedrijven ligt er een stevig fundament voor de toekomst. Vanuit deze basis bouwen we de komende jaren verder aan een uitwerking en aanscherping van onze kernwaarden, samen met leden en partners in de zorg.\u2019<\/strong><\/p>","

Dat zegt Aarnoud Overkamp, voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, daags na de lancering van de Code van de Vereniging. \u2018Een fundament is niet per se het mooiste deel van het gebouw, maar wel noodzakelijk om uiteindelijk een robuust gebouw neer te zetten dat klaar is voor de toekomst. Ik ben er trots op dat al onze leden zich achter deze Code hebben geschaard en daarmee aangeven dat we \u00e9\u00e9n lijn trekken als het gaat om de kernwaarden van waaruit we werken.\u2019

Goede start
<\/strong>Minister Bruins ziet de Code als een goede start, maar geeft aan meer te verwachten op het punt van maatschappelijk verantwoorde prijzen. Geneesmiddelenbedrijven voelen en nemen de verantwoordelijkheid voor de betaalbaarheid en blijvende toegankelijkheid van hun geneesmiddelen voor pati\u00ebnten. Met deze Code laten we zien dat wij deze maatschappelijke rol nog beter willen pakken. Een belangrijk uitgangspunt in de Code is dat farmaceutische bedrijven open, verantwoord en in het belang van pati\u00ebnten handelen. En daar mag iedereen ons aan houden.

Verantwoorde prijzen
<\/strong>Wij zijn ons zeker bewust van de discussie over de prijzen van sommige (nieuwe) medicijnen; wel zien we dat deze discussie zich vooral focust op een paar uitzonderlijke gevallen. Het overgrote deel van de nieuwe geneesmiddelen komt namelijk zonder enige onderhandeling voor een betaalbare prijs direct bij de pati\u00ebnt. Daarmee komen we ruimschoots tegemoet aan de wens van de minister dat hij goede medicijnen voor een redelijke prijs wil hebben. Daarbij maximeert de overheid de prijzen al via de WGP, waarmee we nooit meer betalen dan in onze omringende landen. Sterker nog, we hebben in Nederland vaak al de laagste prijzen van Europa.
Dat betekent niet dat we onze ogen sluiten voor signalen uit de samenleving. We zijn altijd bereid om samen met andere partijen te onderzoeken wat er nog meer mogelijk is om de Nederlandse gezondheidszorg duurzaam betaalbaar en toegankelijk te houden. Dat gaat ons allen aan het hart.

Adviescollege
<\/strong>De Code is niet vrijblijvend voor de leden. Een Adviescollege onder leiding van Andr\u00e9 Rouvoet zal meehelpen de Code verder vorm te geven. Het college publiceert jaarlijks een openbaar verslag waarin zij gevraagd en ongevraagd advies geeft over het gedrag van de 40 aangesloten geneesmiddelenbedrijven. In een interview met BNR gaf Rouvoet aan dat de Code ruimte geeft om samen met de Vereniging te verkennen of er in een nieuwe versie van de code w\u00e9l een paragraaf over (aanvaardbare) prijzen van geneesmiddelen kan komen.

Mijlpaal
<\/strong>Daarmee is de Code nu al een mijlpaal voor onze sector. De vereniging is in staat geweest om met 40 bedrijven, met een lange historie in geneesmiddelenontwikkeling, een krachtig pamflet te maken in het belang van betere zorg voor pati\u00ebnten en een gezonde toekomst voor Nederland. We staan aan de vooravond van de introductie van een nieuwe generatie spectaculaire geneesmiddelen, die soms voor het eerst \u00e9cht genezend zijn; het is belangrijk dat die geneesmiddelen snel bij de pati\u00ebnten komen die geen tijd meer te verliezen hebben. Alle 40 leden maken zich hier hard voor.

Groeimodel
<\/strong>De Code is een groeimodel, en we zien dit als een startpunt voor verdere dialoog met de minister, pati\u00ebnten, artsen en onderzoekers. Een aantal uitnodigingen hiervoor heb ik inmiddels binnen. Dat doel is al bereikt. We gaan en willen in gesprek, want geneesmiddelenbedrijven zijn zich bewust van hun grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat fundament is nu gelegd en we bouwen graag samen verder.

Over de Code
<\/em><\/strong>De Code kent 38 afspraken over transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid, kwaliteit en integriteit. Deze afspraken gaan onder meer over eerlijke en betrouwbare informatie, de publicatie van onderzoeksresultaten en transparantie over financi\u00eble relaties met zorgverleners. Ook duurzame beschikbaarheid van geneesmiddelen, het tegengaan van tekorten en vervalsingen staan in de maatschappelijke Code. Alle 40 geneesmiddelenbedrijven die bij de VIG zijn aangesloten, onderschrijven de Code.<\/em> <\/em><\/p>

Video: VIG lanceert maatschappelijke code<\/a><\/p>