31-05-2022

Akkoord voor een gezondere wereld

Pfizer logo
Pfizer gaat al zijn huidige en toekomstige gepatenteerde geneesmiddelen en vaccins die beschikbaar zijn in de VS of de EU op non-profit basis aan 45 lage- en lage middeninkomenslanden leveren.

De eerste vijf landen waar dit gebeurt, zijn Rwanda, Ghana, Malawi, Senegal en Oeganda. Het gaat nu om 23 geneesmiddelen en vaccins voor infectieziekten, bepaalde vormen van kanker, ontstekingsziekten en zeldzame ziekten.

Eerste vijf landen

Hiervoor is een uniek akkoord afgesloten, het ‘Accord for a healthier world’. Het is een samenwerking met Rwanda, Ghana, Malawi, Senegal, en Uganda, de eerste vijf landen die zich hebben verbonden. De lessen uit deze vijf landen worden gedeeld in alle 45 landen, waar in totaal 1,2 miljard mensen wonen.

Veertig andere landen

Ook gaan Pfizer en de deelnemers van het akkoord kijken wat zij kunnen doen om regelgevingstrajecten te verkorten. Dit moet ervoor zorgen dat nieuwe geneesmiddelen en vaccins sneller beschikbaar komen voor patiënten in hun landen. De inzichten die dit oplevert, worden gebruikt om de uitrol van het akkoord in de veertig andere landen te ondersteunen.

Ieder initiatief dat helpt om mensen wereldwijd toegang te geven tot essentiële medicijnen en vaccins juichen we toe.

Carla Vos | hoofd Kennis & Beleid bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG)

Toegang voor iedereen

‘Iedereen, ongeacht waar hij of zij woont, moet dezelfde toegang hebben tot innovatieve, levensreddende medicijnen en vaccins’, zegt Bill Gates, Co-Chair van de Bill & Melinda Gates Foundation. ‘Het akkoord voor een gezondere wereld kan miljoenen meer mensen in lage-inkomenslanden helpen de middelen te krijgen die ze nodig hebben om een gezond leven te leiden. Pfizer is in dit opzicht een voorbeeld voor andere bedrijven.’

‘Hier kan ik het alleen maar volledig mee eens zijn’, aldus Carla Vos, hoofd Kennis & Beleid bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Ieder initiatief dat helpt om mensen wereldwijd toegang te geven tot essentiële medicijnen en vaccins juichen we toe.’

Lessen van Covid

Albert Bourla, CEO van Pfizer stelt dat zijn bedrijf veel heeft geleerd van de wereldwijde verdeling van COVID-19-vaccins.
‘Levering is slechts de eerste stap om patiënten te helpen. We zullen nauw samenwerken met wereldwijde gezondheidsleiders om voor verbeteringen te zorgen in diagnosestelling, gezondheidsonderwijs, infrastructuur, de opslag van geneesmiddelen en meer. Alleen wanneer we alle obstakels overwinnen, kunnen we een einde maken aan de ongelijkheid in de toegang tot de gezondheidszorg.’

Tien verbeterstappen

Het akkoord sluit naadloos aan bij een eerdere oproep van de wereldwijde koepel van innovatieve farmaceutische bedrijven (IFPMA), die tien verbeterstappen benoemde die essentieel zijn voor de bestrijding van toekomstige pandemieën.

Grootste zorgpunten voor de toekomst zijn de gebrekkige staat van de gezondheidszorg in veel landen, de ontbrekende infrastructuur om snel grote groepen mensen te vaccineren en de ongelijkheid bij het inkopen van vaccins. Verder moeten gezondheidsstelsels in lage-inkomenslanden structureel worden versterkt, zodat ze bij een aanbod van vaccins deze ook snel kunnen gebruiken in nationale vaccinatieprogramma’s. Een andere les voor toekomstige pandemieën is dat het inkoopmechanisme voor lage-inkomenslanden verbeterd moet worden, zodat deze sneller over vaccins en geneesmiddelen kunnen beschikken.