02-05-2022

Ambitieuze DCVA houdt jaarcongres op 23 en 24 juni

Karlijn Wammes
©

Karlijn Wammes (Boehringer Ingelheim)

De Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) houdt op 23 en 24 juni haar jaarcongres, in Utrecht. De ambities van de alliantie zijn groot. Tussen 2018 en 2030 wil de DCVA de ziektelast van hart- en vaatziekten met een kwart reduceren.

De alliantie telt maar liefst 22 partners, waaronder de Hartstichting, de NFU, diverse beroepsgroepen van specialisten, de KNAW en technische universiteiten. Ook de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is partner van de DCVA, omdat de VIG gelooft dat het doel van de DCVA alleen te realiseren is door brede samenwerking. Meewerken aan datacollectie is daarbij een kernactiviteit, zodat therapie op maat beter mogelijk is en Nederland aantrekkelijk blijft voor klinisch onderzoek.

Data verzamelen

Ook VIG-leden als Boehringer Ingelheim en Amgen zijn actief betrokken bij de DCVA.
‘Wij werken vooral samen met de DCVA op het gebied van dataverzameling’, zegt Karlijn Wammes, Medical Team Leader Cardio-Metabolism bij Boehringer Ingelheim. ‘Aan de hand van de inzichten die deze data opleveren kunnen artsen betere beslissingen maken voor optimale patiëntenzorg. Ook op het gebied van preventie, vroegdiagnostiek, kennisoverdracht en onderzoek werken we samen met de DCVA. Als geneesmiddelensector kunnen we zo echt een belangrijke bijdrage leveren.’

Uitdagingen

Wat zijn de grootste uitdagingen om het ambitieuze doel in 2030 te halen?
‘Tijd en geld’, zegt Wammes. ‘De eerste stappen zijn gezet, maar datacollectie is kostbaar en tijdsintensief. Verder is het natuurlijk altijd een klus om vervolgens de zorg daadwerkelijk te veranderen en te optimaliseren. Bovendien is het soms een uitdaging om verschillende partijen samen te brengen en te laten toewerken naar één specifiek doel.’

Genderverschillen

Het programma van het jaarcongres zit bomvol. Welke highlights zijn relevant voor de geneesmiddelensector? Karlijn Wammes noemt onderwerpen als Artificial Intelligence (AI), digitale gezondheid, duurzaamheid, genderverschillen en preventie.
Wammes: ‘Met AI is qua vroegdiagnostiek steeds meer mogelijk. Daardoor kunnen artsen ook eerder ingrijpen als het fout dreigt te gaan. Verder is het heel belangrijk om te kijken naar de juiste behandeling voor de juiste patiënt. Er wordt bijvoorbeeld nog te vaak gekeken naar de effecten bij de gemiddelde man, terwijl we inmiddels weten dat vrouwen heel andere symptomen krijgen. Daardoor krijgen ze niet altijd op tijd de juiste diagnose en behandeling.’

Inschrijven

Het volledige programma en de inschrijflink van het jaarcongres zijn te vinden via onderstaande link.

Programma en inschrijven DCVA jaarcongres