13-09-2022

AmCham overhandigt ‘Let’s connect’ aan minister Adriaansens

Overhandiging EZK, minister Adriaansens
© Minister Adriaansens van Economische Zaken & Klimaat kreeg het eerste exemplaar van het AmCham-rapport
The American Chamber of Commerce in the Netherlands (AmCham) bracht vorige week een rapport uit over de Nederlandse life sciences & health (LSH) sector – hoofdzakelijk bestaand uit geneesmiddelenbedrijven en medtech bedrijven. Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ontving het eerste exemplaar van Michel van Agthoven (AmCham, tevens Leader Janssen Campus Nederland).

In dit nieuwe rapport laat AmCham zien dat de Nederlandse LSH-sector kan uitgroeien tot een internationaal knooppunt voor de sector. Dit zou bijdragen aan meerdere ambities van de regering. Veel van de randvoorwaarden, plannen en initiatieven hiervoor zijn al aanwezig. Het is nu zaak om deze samen te brengen in een overkoepelend plan van aanpak.

‘Sleeping giant’

AmCham benadrukt het belang van multinationals voor een sterke sector. In het buitenland bleken juist deze bedrijven doorslaggevend voor het succes van LSH-hubs, zoals Boston. Het AmCham Healthcare Committee omschrijft de sector als een sleeping giant: de bijdrage aan de Nederlandse economie is groot, maar zou nog veel groter kunnen zijn.

De sector genereert 1% van het Nederlandse bruto nationaal product (BNP) en 1,6% van de werkgelegenheid. Maar de ware potentie blijkt uit andere statistieken. Zo is Nederland na Duitsland de belangrijkste exporteur van medische hulpmiddelen in Europa. Ook kunnen wereldwijd slechts weinig landen tippen aan het aantal patentaanvragen dat de Nederlandse sector genereert.
AmCham gelooft er sterk in dat deze potentie met het juiste beleid verzilverd kan worden. Nederland zou dan uitgroeien tot een internationaal knooppunt van de sector: een LSH-hub.

Achilleshiel

De huidige regering hecht veel belang aan economisch verdienvermogen, innovatie, sterke regionale economieën en duurzaamheid. Een sterke LSH-sector sluit naadloos aan bij deze ambities: de sector bestaat uit duurzame bedrijven die verspreid over het hele land economische groei en innovatie genereren.
Het rapport benadrukt dat Nederland al beschikt over veel van de randvoorwaarden, plannen en initiatieven die nodig zijn om uit te groeien tot een LSH-hub. Tegelijkertijd gaat deze diversiteit aan plannen en initiatieven ook gepaard met een risico op fragmentatie. Dit gebrek aan samenhang vormt volgens AmCham de achilleshiel van de Nederlandse aanpak.

Multinationals cruciaal

Het rapport luistert daarom naar de titel Let’s Connect. AmCham: ‘We vragen de regering om alle initiatieven samen te brengen in een overkoepelend plan – met een duidelijk doel, een langetermijnvisie en één eindverantwoordelijke.’

AmCham benadrukt bovendien een belangrijke les van succesvolle LSH-hubs uit het buitenland: de aanwezigheid van multinationals is cruciaal. In Nederland zijn deze bedrijven echter relatief dun gezaaid. Daarmee gaat belangrijke kennis, expertise en ervaring aan ons land voorbij. Als voorbeeld noemt AmCham valorisatie: ’Daar heeft de Nederlandse sector nog grote stappen te zetten. En laat dat nou bij uitstek de expertise van multinationals zijn.’

Nederland heeft veel potentie om ook op dit gebied koploper te zijn. Maar het is niet het enige land met deze ambitie. Enige haast is dus geboden. Daarom roept AmCham de regering op: Let’s connect, and let’s do it now!’

Nederlandstalige versie ‘Let’s connect’
Engelstalige versie ‘Let’s connect’