09-06-2020

Amsterdam Life Sciences Café over toegang tot medicijnen

‘De ervaringen die we nu opdoen bij de bestrijding van COVID-19 kunnen we veel breder toepassen’, aldus Peter Bertens, senior beleidsadviseur bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Hij sprak 4 juni in het Amsterdam Life Sciences Café.

Bertens noemde het voorbeeld van de versnelde procedure bij een vergunningsaanvraag voor klinisch onderzoek. ‘Dat kan bij onderzoek naar een vaccin of medicijn tegen corona nu ineens een stuk sneller dan normaal. Dat moeten we doortrekken naar ál het klinisch onderzoek.’
Het Amsterdam Life Sciences Café – in verband met corona nu voor het eerst online – is een gezamenlijk initiatief van EY en de Amsterdam Economic Board. Het thema was deze keer: de duurzame toegankelijkheid van medicijnen.

TheSocialMedwork

Ook Sjaak Vink, oprichter en CEO van TheSocialMedwork, sprak donderdag tijdens dit event. TheSocialMedwork zet zich in om medicijnen die in één continent of land, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, zijn goedgekeurd ook elders snel toegankelijk te maken voor patiënten.
‘Gezondheidszorg is een basisrecht van mensen’, zei Vink. ‘Dus mensen moeten overal ter wereld toegang kunnen krijgen tot bijvoorbeeld een medicijn of vaccin tegen corona, waar ze ook wonen.’ Vink sprak zijn verbazing uit over het feit dat Nederland samen met Frankrijk, Duitsland en Italië wil samenwerken bij het verkrijgen van een coronavaccin, aangezien insluiting ook tot uitsluiting kan leiden.

Na de crisis

Bertens maakte duidelijk dat het ontwikkelen van een vaccin normaliter jaren duurt. ‘Voor Ebola is het een keer binnen vier jaar gelukt. Laten we hopen dat dit met een vaccin tegen COVID-19 nóg sneller gaat, met vereende krachten.’
Marc ter Haar (EY) en Jeroen Maas (Amsterdam Economic Board) modereerden het event. De online deelnemers konden vragen stellen en reageren via Zoom chat. Ter Haar sprak de hoop uit dat de coronacrisis ook iets goeds oplevert: ‘De Verenigde Naties zijn tenslotte ook opgericht na een grote crisis, de Tweede Wereldoorlog.’

Politici en verzekeraars

Vink liet weten dat hij kritisch is over de rol van politici (‘gebrek aan visie’) en verzekeraars. Volgens hem zou het beter zijn als er een directe link komt tussen geneesmiddelenbedrijven en patiënten, zonder bemoeienis van verzekeraars of andere tussenpersonen.
Bertens maakte duidelijk dat hij positiever is over beide groepen. ‘Politici lieten de afgelopen maanden zien dat zij wetten en procedures willen aanpassen en versnellen als de volksgezondheid daarom vraagt. Ik zie politici en geneesmiddelenautoriteiten nu ook meer samen werken op internationaal niveau, dat is mooi.
En verzekeraars streven naar value for money, dat is begrijpelijk. Daarbij moeten ze uiteraard de belangen van de patiënt én de toekomst wel goed in de gaten houden.’

Verslag Amsterdam Economic Board over Life Sciences Café