13-12-2019

André Rouvoet voorzitter nieuw Adviescollege Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Rene Rouvoet Code Adviescommissie
Mr. André Rouvoet is door de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) benoemd tot voorzitter van het nieuwe Adviescollege. Naast Rouvoet nemen drs. Cathy van Beek MCM en prof. dr. ir. Koos van der Hoeven zitting in het college. Het onafhankelijke Adviescollege zal zich bezighouden met het toezicht op de naleving van de nieuwe Code van de VIG. Daarnaast geeft het college advies over de verdere ontwikkeling van de Code. De bekendmaking van de Code en de formele installatie van de Adviescommissie zullen begin 2020 plaatsvinden.

Voorzitter Aarnoud Overkamp van de VIG: 'Ik ben blij dat deze drie boegbeelden uit de zorgsector zich willen inzetten voor deze belangrijke nieuwe stap in de geneesmiddelensector. Met de nieuwe Code willen we de maatschappelijke dialoog een impuls geven. Ik ben ervan overtuigd dat het Adviescollege als kritisch klankbord voor de Vereniging, een prikkelende, eerlijke en verrijkende rol zal spelen bij de implementatie en verdere ontwikkeling van de Code.'

Groeimodel

De Code bevat alle afspraken die de leden van de VIG met elkaar hebben gemaakt rond de kernwaarden die de geneesmiddelensector kenmerken. De Code is een groeimodel en krijgt op basis van ervaringen, dialoog en maatschappelijke ontwikkelingen verder vorm. Het Adviescollege zal de sector scherp houden in de oriëntatie op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Aanspreekbaar

Rouvoet: 'De geneesmiddelensector wordt gewaardeerd maar ook kritisch gevolgd door politici, journalisten en andere belanghebbenden. Het is daarom van belang dat de sector en de samenleving voortdurend met elkaar in dialoog blijven. Met de Code laat de sector zien waar geneesmiddelenbedrijven voor staan en waarop ze aanspreekbaar willen zijn. Ik vind het een mooie uitdaging om met het Adviescollege deze Code verder vorm te geven.'

Achtergrond

André Rouvoet is op dit moment nog voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland en kreeg eerder bekendheid als Tweede Kamerlid en fractievoorzitter voor de ChristenUnie en als minister voor Jeugd en Gezin, tevens vicepremier in het kabinet Balkenende-IV. Cathy van Beek is onder andere kwartiermaker duurzame zorg voor het ministerie van VWS en onafhankelijk voorzitter van AkwaGGZ en was eerder bestuurder bij het Radboudumc. Koos van der Hoeven is emeritus hoogleraar Medische Oncologie aan het Radboudumc.

Meer informatie over de Code