17-12-2019

Arts: ‘Overheid en verzekeraars jagen medicijntekorten aan’

‘Er zijn in principe geen medicijntekorten. Er is alleen weigerachtigheid van overheden en zorgverzekeraars om een eerlijke prijs te betalen.’ Dat zegt arts John van Meeteren dinsdag in De Telegraaf.

‘De wijze waarop zorgverzekeraars en de overheid omgaan met de farmaceutische sector wordt een steeds groter probleem’, volgens Van Meeteren, in de gedrukte versie van De Telegraaf. ‘Niet alleen voor de volksgezondheid in het algemeen, maar ook voor de verdere ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Voorraden

Van Meeteren haalt aan dat minister Bruins (Medische Zorg) € 25 miljoen uittrekt om grotere medicijnvoorraden aan te leggen. Dat moet tijdelijke medicijntekorten bestrijden.
‘Dit is een buitengewoon lastige logistieke operatie, met veel onbeantwoorde vragen’, zegt Van Meeteren. Het was veel simpeler geweest om dat bedrag te besteden aan fair pricing, waar de industrie en velen in de zorgsector al jaren om vragen.’
Als voorbeeld noemt hij de pil, die niet meer in het verzekeringspakket voorkomt. Zou dit komen omdat zorgverzekeraars uitsluitend een prijs onder de productiekosten willen betalen, vraagt Van Meeteren zich af.

Rem op innovatie

De arts wijst op de eenmalige behandelingen van gen- en celtherapieën, die een enorme sprong voorwaarts gaan bewerkstelligen in de zorg.
‘Dit is vooral te danken aan de farmaceutische sector, die enorme financiële investeringen doet en zeer grote bedrijfsrisico’s neemt. Opnieuw is de houding van overheid en verzekeraars dat die therapieën te duur zijn. Maar wat is te duur, voor een patiënt wiens leven en gezondheid van een therapie afhangen? Door de onwil om te vergoeden kan er een moment komen waarop ontwikkeling en productie van nieuwe medicijnen wordt geremd. Of zelfs stil komt te liggen.’

Bescheiden
Medicijnkosten beslaan een bescheiden deel van de zorgbegroting, betoogt Van Meeteren. Hij spreekt van circa 5%. ‘Bovendien stegen uitgaven voor kinderopvang en ouderenzorg vorig jaar veel sterker.’

John van Meeteren over medicijntekorten (digitale versie Telegraaf, 4 juli 2019)

Vereniging: ‘Nieuwe aanpak medicijntekorten mist juiste focus’