30-06-2020

Astellas nieuwe deelnemer pilot Parallelle Procedures CBG-ZIN

Astellas heeft zich als derde registratiehouder met een product aangemeld voor de pilot Parallelle Procedures CBG-ZIN. Het gaat om een geneesmiddel bestemd voor de behandeling van volwassen patiënten met bloedarmoede als gevolg van chronische nierziekte.

In mei 2019 kondigden het CBG en het ZIN de Pilot Parallelle Procedures CBG-ZIN aan met als doel de tijd vanaf registratie tot en met het vergoeding van een geneesmiddel te verkorten, door een meer parallelle procedure voor registratie- en vergoedingstrajecten op te zetten. Normaal gesproken start het vergoedingstraject door Zorginstituut Nederland (ZIN) pas nadat het registratietraject – door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) - is afgerond. De pilot maakt het nu mogelijk om beide trajecten parallel te laten lopen.

De parallelle registratie- en vergoedingsprocedure voor het geneesmiddel van Astellas start begin 2021.

Nieuwsbericht: Schouw juicht proef parallelle procedures toe