07-10-2021

Balkenende: ‘Meer investeren in biotechnologie hard nodig’

VIG Medicijndialoog, Balkenende, Boston aan de Noordzee
‘Het plan om van Nederland een Boston aan de Noordzee te maken, is een slimme investering in onze toekomst. Daarvoor moeten de innovatiebudgetten wel omhoog.’ Dat zei voormalig premier Jan Peter Balkenende donderdag tijdens de VIG Medicijndialoog, een nieuw initiatief van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

Nederland heeft alles in huis om dé Europese medicijnhub te worden, vergelijkbaar met de centrale positie die de Boston-regio in de life sciences & health sector inneemt in de Verenigde Staten. Balkenende benadrukte de onderlinge verwevenheid van gezondheid, weerbaarheid en welvaart.

Gezondheid en weerbaarheid

‘We hebben een langetermijnstrategie nodig, om te voorkomen dat we nogmaals worden overvallen door een levensbedreigend en ontwrichtend virus als COVID-19’, zei Balkenende.
‘Want van COVID zijn we nog niet af. Bovendien komen er andere varianten en uiteindelijk weer nieuwe virussen.’
De voormalige minister-president ging uitgebreid in op geopolitieke aspecten.
‘Corona heeft laten zien hoe afhankelijk we zijn van landen als China en India. Gezondheid en medisch materieel zijn nu onderdeel van belangrijke politieke kwesties. Van strijd ook, tussen landen als China en de Verenigde Staten. Het is belangrijk dat Europa daarin een sterke positie inneemt.’

Het begint met een gedeelde ambitie en continuïteit. Bedrijven investeren alleen als er zekerheid is op de lange termijn. Dat vraagt om politieke duidelijkheid en stabiliteit,’ aldus de Vries.

Welvaart

Met een zowel ontgroenende als vergrijzende bevolking moeten we meer verdienen met minder mensen, vervolgde Balkenende.
‘Dat kan alleen door meer productiviteit te halen uit innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Biotechnologie biedt die kans. Maar dan moeten we meer gaan investeren in innovatie. Nu steekt Nederland rond de 2,14% van haar Bruto Nationaal Product in innovatie. In een land als Duitsland is het bijvoorbeeld 3% en Zuid-Korea wil zelfs naar 4,5%. Hier is dus meer ambitie nodig.’

Dit standpunt werd gedeeld door Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Mustafa Amhaouch (CDA), op een paneldebat tijdens de Medicijndialoog. ‘Het begint met een gedeelde ambitie en continuïteit. Bedrijven investeren alleen als er zekerheid is op de lange termijn. Dat vraagt om politieke duidelijkheid en stabiliteit,’ aldus de Vries.’

‘Bekijk het niet op een postzegel. Het toekomstig verdienvermogen van Nederland is gebaseerd op innovatie. De overheid moet risico’s durven nemen bij het ontwikkelen van innovatieve sleuteltechnologieën,’ zei Amhaouch tijdens het debat.

Moderniseren

Balkenende benadrukte verder dat het belangrijk is wet- en regelgeving op dit terrein te moderniseren. Hij brak ook een lans voor betere toegang tot innovatieve medicijnen én voor de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.
‘Corona heeft laten zien hoezeer alles met elkaar is verweven. Duurzaamheid is ontzettend belangrijk. Dus laten we innoveren op een duurzame manier. Daar mag nog een schepje bovenop.’

Intensieve samenwerking

De VIG lanceerde eerder dit jaar het plan ‘Boston aan de Noordzee’, dat erop gericht is ons land gezonder, weerbaarder en welvarender te maken. ‘De gezamenlijke ambitie hebben we, dus laten we aan de slag gaan en bedrijven met open armen ontvangen. We hebben in Nederland alles in huis om de koploper van Europa te worden,’ zegt Gerard Schouw, directeur van de VIG.

Terugkijken VIG Medicijndialoog 'Boston aan de Noordzee'