20-12-2022

Bespiegelingen bij de jaarwisseling

Kerstkaart 2022
We zijn het alweer bijna vergeten, maar een jaar geleden zat ons land tijdens de Kerst nog in de lockdown. Gelukkig kunnen we de komende feestdagen weer als vanouds gezellig samen bij de Kerstboom vieren, want het lijkt erop dat 2022 de boeken in gaat als het jaar waarin de COVID-pandemie echt op zijn retour is. Dat is natuurlijk geweldig nieuws!

We mogen als geneesmiddelensector met trots terugkijken op de belangrijke bijdrage die we hebben geleverd aan het bestrijden van de COVID-pandemie, en daarmee het welzijn van de samenleving. Nooit eerder is een vaccin zo snel ontwikkeld en bij mensen gebracht. Een mooi voorbeeld van de kracht van publiek-private samenwerking; dit was alleen mogelijk dankzij de nauwe samenwerking tussen autoriteiten, overheid, wetenschap, artsen en geneesmiddelenbedrijven. Mede dankzij onze vaccins en COVID-geneesmiddelen kunnen we nu, na tweeënhalf jaar, voorzichtig zeggen dat het hoogtepunt van de COVID-pandemie achter ons ligt. Een bijzondere mijlpaal.

Zorginfarct

2022 bleek ook het jaar waarin het steeds duidelijker werd dat we afstevenen op een zorginfarct, waar steeds minder personeel leidt tot overvolle wachtlijsten, terwijl de zorgvraag verder groeit door vergrijzing. Om de druk op het zorgpersoneel te ontlasten, publiceerde de geneesmiddelensector een onderzoek over de inzet van arbeidsbesparende innovaties. Het rapport toont aan dat we grote zorgverbeteringen kunnen doorvoeren door het passend en tijdig inzetten van geneesmiddelen Dit kan nu al tot 4.500 arbeidsplaatsen opleveren. Dat is het gehele personeel van een groot ziekenhuis! Met dit onderzoek levert de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) een bijdrage aan een gezamenlijke oplossing voor dit grote maatschappelijke probleem.

Maatschappelijke rol

Ook op andere vlakken pakt de sector haar maatschappelijke rol. Zo lanceerde de VIG een nieuwe versie van haar Code op de Dag van de Code. In de Code staan de normen en waarden van de sector. Jaarlijks meten de leden van de VIG de maatschappelijke temperatuur van de sector op deze speciale dag. De aangepaste Code bevat aanvullende normen op het vlak van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoordelijkheid en inclusiviteit.

Green Deal

De geneesmiddelensector zet zich daarnaast volop in voor duurzame zorg. De sector vindt het belangrijk dat geneesmiddelen op een verantwoorde manier worden geproduceerd, op de markt gebracht en gebruikt, en dat verspilling wordt tegengegaan. Daarom tekende de VIG in december de Green Deal 3.0, een belangrijke vervolgstap in de richting van duurzame zorg.

Grote volksziekten

In oktober was de Glazen Zaal in Den Haag het toneel van de VIG Medicijndialoog 2022, getiteld ‘Samen sterker tegen volksziekten’. Deelnemers uit het zorgveld gingen met elkaar in gesprek over kanker, obesitas en Alzheimer, de drie volksziekten waarin het huidige kabinet extra wil investeren voor een betere aanpak. De afdronk van de dag was dat er in de zorg een enorme maatschappelijke opdracht ligt, want het aantal diagnoses neemt de komende jaren fors toe. Daarom moeten partijen boven alle deelbelangen heen stijgen, de krachten bundelen, en inzetten op preventie.

Wees betrokken

Ook voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen tegen zeldzame ziektes maakt de VIG zich sterk. Anno 2022 is voor het overgrote deel van de circa 7.000 zeldzame ziekten nog geen behandeling. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van geneesmiddelenbedrijven, wetenschappers, artsen, de overheid en andere partijen om hierin verandering te brengen. Op initiatief van de VIG werden met 50 experts op het gebied van weesgeneesmiddelen knelpunten vanuit het gehele werkveld opgehaald. Samen dachten we na over kansrijke handelings­perspectieven. Het resultaat is een nieuwe routekaart die de basis vormt voor zorgpartners om verder te werken aan de ontwikkeling, toelating en inzet van weesgeneesmiddelen.

Fijne feestdagen!
Al met al een vol jaar, met gedenkwaardige hoogtepunten. Er zijn nog veel uitdagingen, maar er is ook veel bereikt. Die goede resultaten nemen we mee, en we blijven ons inzetten voor nog meer mooie samenwerkingen en innovatieve oplossingen. Het VIG-team wenst een ieder van jullie een periode van gezelligheid, rust en bezinning. We kijken ernaar uit om in 2023 onze samenwerking met alle partners in de zorg verder voort te zetten!