06-06-2023

Samenwerking Amgen en Orikami

Best practice ‘Passende Zorg’
Dag van de Code samenwerking Amgen
Samenwerking is cruciaal. Dat is waar het om draait bij het thema ‘Passende Zorg’ op de Dag van de Code op 4 juli. Samenwerkingen dragen bij aan de beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg en geneesmiddelen. Amgen en Orikami hebben als doel om de zorg voor longkankerpatiënten te personaliseren.

Een goede kwaliteit van leven is voor iedereen belangrijk, maar vooral voor kankerpatiënten. Helaas blijkt dat longkankerpatiënten vaak over- of onderbehandeld worden. Het resultaat: een onevenwichtige verhouding tussen de effectiviteit van de behandeling en de kwaliteit van leven.

Kwetsbaarheid en veerkracht

Dat moet anders, vonden biofarmaceut Amgen en Medtech organisatie Orikami en hun partners. Ze ontwikkelen een digitale biomarker om de kwetsbaarheid en veerkracht van longkankerpatiënten tijdens een behandeling te kunnen monitoren. Dit gebeurt in samenwerking met artsen, patiënten en andere partners. Via een app op de mobiele telefoon kunnen de veerkracht en kwetsbaarheid van patiënten op afstand worden gevolgd. Het ontwikkelprogramma heeft een looptijd van drie jaar.

Betere behandelkeuzes

Carolina Correa, algemeen directeur Amgen Nederland: ‘We vertrouwen erop dat de verzamelde inzichten zowel zorgprofessionals als patiënten in staat stellen betere behandelkeuzes te maken, gebaseerd op het welzijn van de patiënt.’

Op dit moment ontbreekt nog de consensus over het meten en voorspellen van het herstelpotentieel in de behandeling. ‘Dat kan leiden tot suboptimale behandelingskeuzes,’ aldus oprichter Orikami Bram den Teuling. ‘We hopen dat onze oplossing hier een positieve bijdrage aan kan leveren.’

Dag van de Code: hoe & wat?

Op 4 juli organiseert de VIG de jaarlijkse Dag van de Code. Het evenement draait om de maatschappelijke Code met de principes van de geneesmiddelensector. Dit jaar is het thema 'Passende zorg', wat staat voor samenwerking en het streven naar goede zorg, waarbij patiënt en zorgverlener samen beslissen.

De focus ligt op samenwerkingen die bijdragen aan de beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg, met speciale nadruk op de toegang tot nieuwe geneesmiddelen. De VIG nodigt stakeholders en externe partners uit om best practices van leden te delen en de dialoog over maatschappelijk beleid en activiteiten voort te zetten.

Dag van de Code: info en aanmelden