13-12-2022

Betere medicijninformatie door gebruik uniforme pictogrammen

Marco Frenken, intentieverklaring nieuwe pictogrammen ondertekenen
© Marco Frenken, bestuursvoorzitter van de VIG, tekent de intentieverklaring
Het zorgdragen voor duidelijke medicijninformatie die iedereen kan gebruiken, bevordert goed gebruik van medicijnen. Pictogrammen helpen daar zeker bij. Door die pictogrammen op zoveel mogelijk plekken op dezelfde manier te gebruiken, wordt de informatie alleen maar duidelijker. Samen met zestien andere partijen heeft de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen afgelopen week de intentieverklaring ‘Samen naar duidelijke medicijnpictogrammen’ ondertekend.

Met deze pictogrammen wordt op een compacte, herkenbare en begrijpelijke manier het gebruik van medicatie uitgelegd aan patiënten. Nederland is het eerste land binnen Europa met een initiatief voor het ontwikkelen van een uniforme pictogrammenset. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) coördineert deze ontwikkeling in opdracht van het ministerie van VWS.

Eenduidig

Minister Kuipers onderstreept het belang van het gebruik van uniforme pictogrammen: ‘Ik vind het erg belangrijk dat mensen bewust zijn van de medicijnen die ze gebruiken, en dat ze weten hoe ze die moeten gebruiken. Pictogrammen kunnen hierbij helpen, doordat ze herkenbaar, duidelijk en eenduidig zijn.’

Bijsluiter

Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen de informatie over hun medicijnen, zoals de bijsluiter, niet goed lezen of niet goed begrijpen. Het gebruik van uniforme pictogrammen moet bijdragen aan meer begrip, beter en veiliger gebruik van medicijnen en een grotere therapietrouw. ‘Als VIG vinden we het erg belangrijk dat patiënten de medicijninformatie goed kunnen begrijpen’, aldus Dineke Amsing, manager Strategisch Coalities. ‘Daarom willen we, in samenwerking met alle betrokken partijen, een uniforme pictogrammen ontwikkelen die voor alle patiënten gemakkelijker te begrijpen is.’