19-07-2022

‘Betrek geneesmiddelenbedrijven meer bij Horizonscan’

Laboratorium onderzoek
Voordat een nieuw geregistreerd geneesmiddel in Nederland toegankelijk is voor patiënten, moeten er verschillende hordes genomen worden. In een artikel over de Horizonscan Geneesmiddelen in het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie geven Wim de Haart (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen) en Niels Speksnijder (Zorginstituut Nederland) hun visie op de toelating van nieuwe oncologische middelen.

Een van de manieren om de toegang tot geneesmiddelen te versnellen, is een betere inzet van de Horizonscan geneesmiddelen. De Horizonscan geeft een openbaar overzicht van innovatieve geneesmiddelen die op de markt worden verwacht en de mogelijke impact hiervan.
‘Het doel van de Horizonscan Geneesmiddelen is primair om te zorgen voor informatiegelijkheid tussen de fabrikant, veldpartijen en de overheid, als het gaat over nieuwe geneesmiddelen’, zegt Niels Speksnijder van het Zorginstituut. Hij hoopt op een meer strategische inzet van de Horizonscan, waarbij meer waarde aan de data toegevoegd wordt.
‘Het Zorginstituut beoordeelt of nieuwe geneesmiddelen vergoed moeten worden en zoekt voortdurend naar manieren om de beoordelingstijd te verkorten. De Horizonscan helpt hierbij als early awareness-tool. Door de informatie uit de Horizonscan anticiperen we eerder op geneesmiddelen die verwacht worden.’

Gemiste kans

Ook Wim de Haart is enthousiast over de Horizonscan Geneesmiddelen.
‘Het is winst op vele vlakken, want je kunt eerder beginnen met gesprekken met zorgverzekeraars, ziekenhuizen, VWS en het Zorginstituut. Je kunt vroegtijdig artsen betrekken bij de geneesmiddelen, zodat ze – zodra ze in het verzekerde pakket zijn opgenomen – weten hoe ze deze kunnen toepassen.’
Hij ziet het als gemiste kans dat fabrikanten nauwelijks een rol in spelen in de afwegingen die tijdens en na de Horizonscan worden gemaakt.
‘De hele discussie over de geneesmiddelen vindt plaats buiten het gezichtsveld van de geneesmiddelenbedrijven. Ik vind dit een gemiste kans, want die middelen worden in een jarenlang traject ontwikkeld door de fabrikant, die hierdoor veel kennis en informatie heeft. Daar kan meer gebruik van gemaakt worden in het Horizonscan-proces.’

Dubbelinterview in Nederlands Tijdschrift voor Oncologie