06-10-2020

Blog Aarnoud Overkamp: Beter Leven

["

Henk is 79 jaar en heeft reuma. Thomas heeft sinds zijn 6e<\/sup> diabetes type 1. Marina is 51 en weet sinds twee jaar dat ze Parkinson heeft. Louisa is 2 jaar als bij haar acute lymfatische leukemie wordt vastgesteld. Ziekte treft ons allemaal. Gelukkig zijn er steeds vaker geneesmiddelen die ervoor zorgen dat we langer en gezonder kunnen leven.<\/strong><\/p>","

In de publiekscampagne \u2018Beter leven\u2019 die de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen gisteren heeft gelanceerd, willen we de toegevoegde waarde van geneesmiddelen voor een mensenleven laten zien. We zijn er zeker nog niet, voor veel ziekten hebben we nog geen bevredigende oplossing, maar we worden wel steeds beter.

Dankzij een innovatief medicijn kan Henk de knoopjes van zijn overhemd weer zelf dicht doen<\/em> - 'Het lijkt me vreselijk als mijn vrouw dat voor me moet doen'. Thomas kan dankzij een insulinepomp weer overal aan meedoen \u2013 'Maar ik baal natuurlijk wel van het prikken en spuiten'. Marina krabbelt langzaam op twee jaar na haar diagnose \u2013 'Ik snap mijn ziekte nu beter, je moet je eigen gebruiksaanwijzing leren en toepassen'. En Louisa gaat na een CAR T-celtherapie voor het eerst naar school \u2013 'De onzekerheid blijft, maar we zijn elke dag dankbaar voor deze kans'.

Nieuwe medicijnen zorgen ervoor dat mensen langer en gezonder leven<\/em>, hun vrijheid terugkrijgen, weer eerder aan het werk kunnen en minder pijn hebben. Je kunt het ook omdraaien, waar zouden we zijn zonder geneesmiddelen? Daar staan we niet vaak bij stil. Het is bijna een vanzelfsprekendheid, althans in Nederland. Maar de coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar we zijn. Een slogan uit 2011 vat dit treffend samen voor onze sector: Zonder geneesmiddelen staat alles stil.

Helaas is de wereld inmiddels al een beetje stil gevallen<\/em>, in afwachting van de komst van een vaccin tegen COVID-19. De geneesmiddelensector werkt - samen met wetenschap en overheden - met man en macht aan de ontwikkeling hiervan. Maar laten we vooral Henk, Thomas, Marina en Louisa en al die anderen niet vergeten die zonder medicijnen niet verder kunnen met hun leven. Voor hen zitten er 7.000 geneesmiddelen in de pijplijn. Voor hen werken we aan de medicijnen van morgen, voor de vele ziektes waarvoor we nu nog geen behandeling hebben. Samen worden we nog beter.<\/p>

Aarnoud Overkamp
<\/em>(voorzitter Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen)<\/em><\/p>

Video \u2018Samen worden we nog beter\u2019<\/a><\/p>"]