15-12-2020

Blog Aarnoud Overkamp: Eén voor allen, allen voor één

2020 kan in meerdere opzichten de geschiedenisboeken in. De wereldwijde pandemie van SARS-CoV2, overbelaste ziekenhuizen, lockdowns die volgden, mondkapjes op straat en in winkels. Nooit eerder greep een virusuitbraak zo in op onze persoonlijke levens.

In eerste instantie lag de focus op het vinden van geneesmiddelen die coronapatiënten konden helpen, maar al snel volgde de conclusie dat bescherming tegen het virus de beste oplossing is om uit deze mondiale gezondheidscrisis te geraken. In allerijl gingen wereldwijd wetenschappers in laboratoria van universiteiten en geneesmiddelenbedrijven aan de slag met de ontwikkeling van een vaccin dat ons moet bevrijden uit de greep van dit nare virus.

Inmiddels zijn er meer dan 200 vaccins in ontwikkeling, waarvan een aantal op dit moment wacht op goedkeuring van het Europese Medicijnagentschap EMA. Ik verwacht niet dat deze allemaal de eindstreep zullen halen, maar één ding staat als een paal boven water: wat er in krap een jaar is bereikt is een prestatie van ongekend formaat. Nooit eerder hebben vaccinontwikkelaars met zo’n duizelingwekkende snelheid – normaal kost dit ten minste tien jaar - hun werk gedaan. En als we de onderzoeksresultaten tot nu toe bekijken, hebben ze meer dan uitstekend werk afgeleverd.

Bij de eerste lockdown zijn al heel snel alle betrokken partijen om de tafel gaan zitten om de dreigende medicijntekorten te voorkomen. En met succes. Ook heeft de overheid het mogelijk gemaakt dat een aantal procedures versneld werd uitgevoerd. Waar vroeger pas resultaten konden worden gedeeld met toelatingsinstanties als de FDA en EMA, gebeurde dat nu al terwijl de klinische studies nog liepen. Deze rolling reviews zorgen voor wendbaarheid en snelheid, zonder dat er concessies worden gedaan aan nauwkeurigheid en veiligheid.

Het resultaat van deze en vele andere voorbeelden van publiek-private samenwerking dit jaar, gaat ervoor zorgen dat we begin 2021 kunnen starten met vaccineren. En daarom beschouw ik 2020, ondanks alle offers die we met zijn allen moeten maken, als een jaar van perspectief. Alleen mét elkaar kunnen we deze crisis te lijf gaan. één voor allen, allen voor één!

Laten we die gedachte vasthouden. Want verbinding hebben we hard nodig voor alle andere uitdagingen die we de komende periode op ons pad gaan tegenkomen, zoals het inhalen van uitgestelde reguliere zorg, inzetten op preventie en het verbeteren van de toegang en beschikbaarheid van personalized medicine.

Ik wens u allen een gezond en gelukkig nieuwjaar. Laat 2021 het jaar worden van terugkeer naar het normaal.

Aarnoud Overkamp
(voorzitter Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen)