08-09-2020

Blog Aarnoud Overkamp: Zijden draadje

80.000 mensen belanden jaarlijks in Nederland op de intensive care. Een onzekere, stressvolle en soms traumatische ervaring voor patiënten, én hun naasten. Afgelopen week had ik een ontmoeting met een patiëntenvereniging voor (voormalig) IC-patiënten.

De verhalen wat de IC met je doet, als je leven aan een zijden draadje hangt, maakten diepe indruk. Over afscheid nemen van je partner omdat artsen niet weten of je de morgen wel haalt, of gevangen zitten in je lichaam, aangesloten aan tientallen slangetjes, niet in staat om zelfstandig te bewegen of te praten. Veel ex-IC-patiënten lijden aan een post traumatische stress stoornis na een verblijf op de IC. Nu in tijden van corona een onderwerp dat erg dichtbij komt. En zeer actueel is.

Het leert ons hoe belangrijk een vitaal zorgstelsel is. Dat lijkt vanzelfsprekend in een welvarend land als Nederland, maar deze coronapandemie heeft ons ongenadig laten zien dat ons zorgsysteem, op het dieptepunt van deze crisis, piepte en kraakte. Daarnaast weten we al jaren dat de vraag naar zorg, door de vergrijzing, stijgt en dat deze trend voorlopig doorzet.

Tegelijkertijd zien we dat patiënten steeds langer moeten wachten op nieuwe geneesmiddelen. Soms wel meer dan 380 dagen! Veel ernstig zieke patiënten hebben de luxe niet om daar op te wachten. En helaas loopt de tijd dat een geneesmiddel bij een patiënt komt, steeds verder op. Met deze en vele andere uitdagingen voor ogen, heeft de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, samen met haar leden een duurzame toekomstvisie ontwikkeld.

Uitgangspunt daarbij is: hoe houden we ons systeem vitaal bij een stijgende vraag naar zorg en hoe zorgen we dat nieuwe geneesmiddelen bij de patiënt blijven komen?
Ik geloof dat we op een andere manier moeten investeren in ons systeem. Zo moet er meer aandacht komen voor preventie, vroege diagnostiek en vaccins. Geneesmiddelen moeten sneller worden ontwikkeld, toegelaten en vergoed. Daarvoor hebben we andere toelatingssystemen nodig. En als we personalized medicines vaker/breder willen toepassen, is een betere data-infrastructuur nodig en meer kennis over behandelingen in de praktijk.

Dit zijn maar een paar voorbeelden die terugkomen in de nieuwe Toekomstagenda Geneesmiddelen 2021-2025 die de VIG vandaag heeft gelanceerd. Hierin geven wij onze visie op het geneesmiddelenbeleid voor de komende jaren. Een duurzame kijk op de toekomst. Zodat onze zorg niet zelf ooit aan een zijden draadje komt te hangen.

Aarnoud Overkamp
(voorzitter Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen)

Toekomstagenda Geneesmiddelen

Geneesmiddelen in Nederland steeds later beschikbaar