05-04-2022

Blog Carla Vos: Voor meer handen aan het bed (deel 2)

Carla Vos
Het Martini Ziekenhuis zegt operaties af door het hoge ziekteverzuim onder personeel. De Nederlandse Zorgautoriteit waarschuwt voor extra druk op de zorg, vanwege griepgevallen en toeloop van Oekraïense vluchtelingen. En dan hebben we ook nog steeds te maken met het coronavirus dat rond waart.

Vrijwel dagelijks lezen we er over in de media: de bijna onmenselijke druk op de zorg en het tekort aan zorgpersoneel. De zorg zit in de knel, door te weinig handen aan het bed. En de patiënt dreigt hier de dupe van te worden. Ook de politiek geeft al jaren aan dat dit een groot probleem is. Minister Helder (Langdurige Zorg) liet het begin dit jaar nog uitrekenen: in 2022 wordt een personeelstekort verwacht van 49.000 en als er geen actie wordt ondernomen zal dit oplopen naar 135.000 werknemers in 2031.

Ook in gesprekken die wij voeren met brancheorganisaties van ziekenhuizen en zorgverzekeraars komt het arbeidstekort in de zorg als een van de belangrijkste zorgen naar voren. We zijn inmiddels in het stadium beland dat we eigenlijk niemand meer hoeven te overtuigen van de grote urgentie van dit probleem.

Zoals bij veel complexe problemen, kan je dit alleen gezamenlijk oppakken. Maar waar veel partijen met elkaar moeten schakelen, valt vaak het tempo stil en de slagvaardigheid weg. Hoe zorgen we ervoor dat we hier ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan? Wie pakt de handschoen op en neemt de regie? Tijd voor actie!

Als geneesmiddelensector willen wij in ieder geval niet langer afwachten. Naast de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij voelen om bij te dragen aan de best mogelijke zorg aan patiënten, geloof ik dat geneesmiddelenbedrijven direct en indirect een rol te vervullen hebben. Daarom zijn we - aansluitend op de motie van Aukje de Vries van 28 oktober over arbeidsbesparende technologieën - gestart met een eerste inventarisatie van mogelijkheden die wij als sector kunnen ontplooien.

Oplossingen die eraan bijdragen dat er meer handen vrij komen om zorg te verlenen. Nieuwe technologieën en innovatieve geneesmiddelen die een andere manier van werken mogelijk maken, tijd kan besparen en meer waarde levert voor de patiënt.

De coronapandemie heeft laten zien, hoe snel de ontwikkelingen op dit vlak gaan, met name op het gebied van E-Health. Maar denk ook aan de mogelijkheden die geneesmiddelenbedrijven kunnen bieden op het gebied van preventie. Als mensen niet in het ziekenhuis terecht komen dankzij passende, preventieve behandelingen, voorkom je überhaupt nieuwe instroom in het ziekenhuis. Daarnaast hebben medicatiekeuze, maar ook de toedieningsvorm invloed op bijvoorbeeld de ligduur van een patiënt. In een aantal gevallen kan een patiënt thuis behandeld worden in plaats van het ziekenhuis.

We hopen tijdens de ‘Week van de innovatieve zorg’ in mei de eerste resultaten te delen. Hiermee los je het probleem van personeelstekort natuurlijk niet in één keer op. Ik hoop dat minister Helder de lead neemt, want als we blijven afwachten, gaat dit gevolgen hebben voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg.

Ik ben geen doemdenker, ik zie liever het glas halfvol. Daarom eindig ik graag positief en met een bericht van hoop. Want ik geloof in de kracht van samenwerking. En de coronacrisis heeft laten zien dat er onder druk veel mooie nieuwe allianties zijn ontstaan, die in normale tijden minder voor de hand liggen. Door samenwerking gaan inspanningen optellen en wordt het geheel meer dan de som der delen. Laten we daarop voortbouwen.

Carla Vos
(Hoofd Kennis & Beleid Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen)