27-06-2023

Blog Carolina Correa: Wat in Boston gebeurt…

Carolina Correa foto Amgen

Carolina Correa

Amgen

Twee weken geleden had ik het voorrecht om deel uit te maken van de economische missie van Nederland naar Boston, een reis die samenviel met de bekende BIO International Convention. Onze missie had twee doelen: leren van het beste Life Science ecosysteem in Boston en Nederland presenteren als dé toonaangevende Life Science Metropolis van Europa.

Het was echt een geweldige ervaring en het heeft mijn geloof versterkt dat we samen ons zorgsysteem kunnen transformeren. Tijdens de missie heb ik fantastische mensen ontmoet, zoals minister Micky Adriaansens en minister Ernst Kuipers. Hun leiderschap, positieve instelling en bereidheid om samen te werken, hebben echt indruk op me gemaakt.

Als General Manager van Amgen en bestuurslid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), was ik niet alleen vertegenwoordiger van mijn organisatie onderdeel van de missie, maar ook als patiënt en burger die zich sterk betrokken voelt bij het welzijn van Nederland. In reflectie op onze gesprekken in Boston, heb ik een aantal vragen bedacht die onze aandacht verdienen.

Waar willen we dat de gezondheidszorg in 2030 staat? Hoe beïnvloeden de beslissingen die we vandaag nemen de langetermijnstrategie en investeringen in de gezondheidszorg? Hoe kunnen we innovatie in de gezondheidszorg omarmen en tegelijkertijd duidelijke rollen en verantwoordelijkheden vaststellen voor iedereen? Waar moeten we onze gezondheidszorginvesteringen op richten en hoe sluiten ze aan bij de behoeften die nog niet worden vervuld?

Het beantwoorden van deze vragen vereist een duidelijke visie, sterk leiderschap en samenwerking als ecosysteem om ze om te zetten in tastbare resultaten. Dit is geen taak voor één persoon, maar een gezamenlijke inspanning waar we allemaal aan moeten bijdragen.

Ik ben ontzettend optimistisch en voel een hernieuwd gevoel van doelgerichtheid. De passie, gedrevenheid en toewijding die ik zag bij de missiedeelnemers waren ontzettend inspirerend. We hebben allemaal één gemeenschappelijk doel: het voorkomen van een infarct van het gezondheidssysteem in Nederland en ervoor zorgen dat het welzijn van onze patiënten, ons gezondheidssysteem en onze economie gewaarborgd blijft.

Het is belangrijker dan ooit dat we allemaal actie ondernemen. We moeten gebruikmaken van het momentum dat is ontstaan door deze missie en de waardevolle discussies die we in Boston hebben gevoerd. De tijd voor verandering is nu en het is aan ons om geweldige dingen te laten gebeuren.

Als (bio)farmaceutische bedrijven zijn we toegewijd aan het brengen van positieve verandering. We blijven investeren in innovatie voor patiënten en ons kennis en inzichten bijdragen om de visie voor de gezondheidszorg in Nederland vorm te geven. We staan klaar om samen te werken, onze expertise te delen en actief mee te doen bij het bepalen van investeringsprioriteiten en verantwoordelijkheden tussen alle partijen.

Ik ben enthousiast over de toekomst en de mogelijkheden die voor ons liggen. Laten we samen de geest van samenwerking, innovatie en verandering voortzetten die ons verblijf in Boston zo kenmerkte. Onze gezamenlijke inspanningen kunnen de toekomst van de gezondheidszorg in Nederland vormgeven en een duurzaam en bloeiend ecosysteem creëren waar iedereen van kan profiteren. Wat er in Boston gebeurt, moet in Nederland doorgaan!

Carolina Correa,
bestuurslid Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

#GezondheidszorgVeranderen #SamenKunnenWeHet