20-04-2021

Blog Dorota Mazurkiewicz: ABOARD - voorbeeld voor de Nederlandse zorg

Dorota Mazurkiewicz
‘Er is zoveel mogelijk als we samenwerken en denken in mogelijkheden.’ Met die woorden sloot ik mijn vorige blog af. Anderhalve maand later is een prachtig voorbeeld van zo’n samenwerking wereldkundig gemaakt: ABOARD.

ABOARD is een grootschalig onderzoeksproject dat is opgezet door het Alzheimercentrum in Amsterdam. Het doel is ambitieus: samen Alzheimer stoppen voor het start.

Dementie treft 280.000 Nederlanders – genoeg om de Johan Cruijff Arena vijf keer te vullen. De ziekte kost ons € 6,6 miljard per jaar – meer dan ons geneesmiddelenbudget. En we staan pas aan het begin. In 2040 telt ons land waarschijnlijk een half miljoen patiënten. De ziekte kost ons dan ruim € 15 miljard per jaar – meer dan het budget van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het is duidelijk dat dit niet houdbaar is. Niet voor ons zorgsysteem, niet voor onze economie en niet voor onze samenleving. Daarom moeten we in actie komen. Te beginnen bij de ziekte van Alzheimer – de oorzaak van twee derde van de dementiediagnoses.

De manier waarop ABOARD is opgezet is een voorbeeld voor de Nederlandse zorg. Het bevat alle elementen die onmisbaar zijn voor een sterke en toekomstbestendige zorg: samenwerking, behandeling op maat, preventie én een ambitieuze overheid.

Een uitdaging van deze omvang kun je alleen samen bestrijden. We hebben in Nederland veel zorgkennis op een klein oppervlakte, maar te vaak werken we in silo’s. ABOARD doorbreekt dat patroon. Meer dan dertig publieke en private partijen werken nauw samen en ik ben trots dat onze sector ook een bijdrage levert.

Elke patiënt is anders. Goede zorg stelt de patiënt centraal en past de behandeling hierop aan. ABOARD maakt zulk maatwerk mogelijk. Door diagnostiek en predictie te verbeteren wordt de weg vrijgemaakt voor behandeling op maat. Vooral vroege diagnose is cruciaal. De eerste hersenschade ontstaat bij Alzheimer twintig jaar voor de eerste symptomen. Als deze eenmaal erger worden, is vaak al teveel schade ontstaan om effectief in te grijpen. We moeten er dus eerder bij zijn om een verschil te maken.

Het liefst wil je een ziekte echter niet behandelen, maar voorkomen. Schattingen lopen uiteen, maar door veranderingen in leefstijl kunnen we volgens Alzheimer Nederland tot 30% van de dementiegevallen voorkomen. Ook dit is een belangrijke focus van ABOARD.

Tot slot laat ABOARD zien dat de overheid een cruciale rol kan spelen als aanjager voor verbeteringen. Bij dementie loopt de Nederlandse overheid daarin internationaal voorop. Vorig jaar werd bijvoorbeeld een ambitieuze dementiestrategie 2021-2030 gepubliceerd. Ook investeren de ministeries van VWS en EZK gezamenlijk € 5 miljoen in ABOARD.

We willen in Nederland graag het Boston aan de Noordzee zijn. ABOARD laat zien dat dat kan. Publieke en private partijen werken nauw samen met één gezamenlijk doel, gesteund door een ambitieuze overheid. ABOARD is een project dat we moeten koesteren.

Dorota Mazurkiewicz
(Managing Director Biogen)

Reageren? Mail naar [email protected]