15-06-2021

Blog Dorota Mazurkiewicz: Verhalen die raken

Dorota Mazurkiewicz
Als sector voeren we gesprekken over medicijnen vaak met één hand op de rug. Want we mogen niet praten over wat ons werk nou zo mooi maakt: het effect van medicijnen op het leven van patiënten.

Ik werk al mijn hele leven in de geneesmiddelensector. En dat doe ik met veel trots. Ik heb mogen helpen om medicijnen te introduceren die een groot verschil maken voor patiënten en hun omgeving. En dat maakt dit werk zo ontzettend waardevol.

Die verhalen zou ik graag vaker willen vertellen. Verhalen over patiënten die dankzij een medicijn nog leven. Patiënten die (weer) dingen kunnen doen waar ze gelukkig van worden. Die nog zelfstandig zijn. Die weer hoop hebben.

Maar als bedrijf mag je publiekelijk weinig tot niks zeggen over de waarde van medicijnen. Daar zijn strenge regels over gemaakt – en die volgen we als sector. Terecht. Toch is het soms frustrerend. Want juist deze verhalen zijn de reden dat we in deze sector werken.

In discussies over prijzen en kosten moeten we ons vaak op de lippen bijten. Want op de vraag ‘waarom is medicijn X zo duur?’ wil je het liefst antwoorden: ‘omdat medicijn X een doorbraak is. Patiënten leven langer, hebben meer kwaliteit van leven en mantelzorgers worden ontlast. Dit is een doorbraak waar we al jaren op wachten.’ Maar dat mag je niet zeggen.

We willen als sector meer vertellen over de grote impact van medicijnen. Lang waren we daar huiverig in, maar ik zie een omslag. We kijken steeds vaker wat er binnen de regels wél mogelijk is. Ook als Vereniging zetten we daarin belangrijke stappen.

Vorig jaar zijn we begonnen met een campagne die de toegevoegde waarde van medicijnen bij een breed publiek onder de aandacht brengt. In korte verhalen over patiënten vertellen we over de impact van medicijnen. We doen dit vrijwel volledig online. Vanuit het bestuur mag ik dit coördineren – en ik doe dit met veel plezier.

Afgelopen oktober gingen we van start met een filmpje op social media en verschillende advertorials. In april herhaalden we deze campagne. Daarbij maakten we ook de stap naar televisie: 4,5 miljoen mensen hebben inmiddels onze video gezien tijdens de reclameblokken van de publieke omroep.

In juli volgt een nieuwe ronde waarbij we patiënten nog nadrukkelijker aan het woord laten. De verhalen gaan dan een laag dieper en zijn indringender. In september en oktober herhalen we deze ronde – want de kracht zit in herhaling.

Wat hebben we tot nu toe van deze campagne geleerd? Allereerst dat er veel mogelijk is – ook binnen de geldende regels. Daarnaast hebben we gemerkt dat je de toegevoegde waarde van geneesmiddelen het beste overbrengt door het delen van verhalen, in plaats van een opsomming van droge feiten en cijfers. En dat patiënten centraal horen te staan in die verhalen.

Ik hoop dat zulke verhalen het publiek inspireren. Maar ik hoop ook dat ze onze sector inspireren. Want wat doen we bijzonder en waardevol werk! Wat kunnen we veel betekenen voor patiënten. Laten we daar trots op zijn. En er over blijven vertellen!

Dorota Mazurkiewicz
(Managing Director Biogen)

Website campagne Medicijnen voor morgen

Reageren? Mail naar [email protected]