09-01-2024

Blog Edwin Ket: Bridging the gap

Edwin Ket cropped

Toen ik ooit tandheelkunde studeerde en tijdens mijn militaire dienst als tandarts werkte, vond ik het geweldig om een brug te plaatsen. Dat is niet eenvoudig, maar een brug geeft steun, verbindt en maakt alles effectiever. Gekscherend zeg ik nu wel eens: ‘nog steeds bouw ik bruggen en vul ik gaten’. Samenwerken is keihard nodig in de zorg. Tegenover elkaar staan kunnen we missen als kiespijn.

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is nu ruim een jaar geleden getekend. Uit de vele rapporten en recente evaluaties blijkt dat er vorderingen zijn, maar wel heel langzaam. Het blijkt moeilijk om silo’s samen te brengen en heilige huisjes af te breken. Dat is heel jammer, want we staan met z’n allen voor grote problemen die moeten worden opgelost. Op beleidsniveau zijn er vele werkgroepen, overlegorganen en tafels, waar men spreekt over kosten, passende zorg en gepast gebruik van (dure) geneesmiddelen. Overlegvormen waarbij farma niet aan tafel zit, maar wel op het menu staat. Gelukkig zijn er al wat handreikingen en hopelijk kan de geneesmiddelensector binnenkort aan tafel, om zo ook een grotere bijdrage te kunnen leveren in woord en daad.

Door bruggen te bouwen en samen te werken ervaar ik in mijn huidige rol al langere tijd dat we in het zorgveld prachtige voorbeelden kunnen co-creëren. Ik denk aan meer doelmatigheid en aan arbeidsbesparingen die, gegeven het personeelstekort in de zorg, broodnodig zijn. Onze taak start met het introduceren van medicijninnovaties, die na EMA-registratie eerst door het Zorginstituut worden beoordeeld op effectiviteit en kosteneffectiviteit. Zo’n doelmatigheidstoets, ook na toelating tot het verzekerd pakket, is ook toepasbaar op overige zorg. Want juist bij een mogelijk zorginfarct is het natuurlijk van groot belang dat álle zorg doelmatig is, niet alleen de farmaceutische zorg.

Wij maken prijsafspraken met het ministerie van VWS of zorgverzekeraars, om tot maatschappelijk aanvaardbare prijzen te komen. We ondersteunen Real Life data projecten, zodat we allemaal kunnen geloven wat de medicijnstudies beloven. En we ondersteunen initiatieven voor doelmatige dosering. We werken samen met het veld, om thuistoediening en toediening van geneesmiddelen dichter bij huis mogelijk te maken. Bij Connect & Go, waarbij binnen de oncologie met een draagbaar pompje immuuntherapie gegeven kan worden, kunnen bijvoorbeeld in dezelfde tijd drie patiënten in plaats van één worden behandeld. Zo maar een kleine greep uit eigen keuken. Maar zo zijn er farmabreed veel meer voorbeelden, die onze zorg verbeteren en tot besparingen leiden. Voorbeelden waarbij medicijnen onderdeel zijn van de oplossing.

Bruggetje. Er is regelmatig discussie over het geneesmiddelenbudget. Stijgt het of niet? Is het onderdeel van een budgetsysteem waar een deksel op zit? Kijken we naar het totale budget, alleen intramuraal of ook extramuraal? Van welk budget is het onderdeel, totale zorg of medisch specialistische zorg? Is het volume, is het prijs? Welke periode gebruiken we? De ene keer heeft de één gelijk, de andere keer de ander. Maar overbruggen we hiermee samen de problemen waar we voor staan? Met elkaar aan tafel, met veel meer aandacht voor de goede voorbeelden, zal passende zorg en gepast gebruik stimuleren, binnen het geneesmiddelenbudget, maar ook zorgbreed. Daarmee wordt de patiënt geholpen.

Laten we er samen naar streven dat 2024 een jaar wordt van bridging the gap!

Edwin Ket, Director Value, Access & Pricing bij Bristol Myers Squibb
Reageren? [email protected]