07-07-2020

Blog Esmé Lighaam: Zoveel mensen, zoveel wensen.

["

\u2018De beste zorg leveren aan de pati\u00ebnt.\u2019 Dat was mijn missie toen ik meer dan tien jaar geleden begon met de studie Farmacie. Dat \u2018d<\/strong>\u00e9 pati\u00ebnt\u2019 niet bestaat, leerde ik al snel. Evenals dat de beste medicamenteuze zorg voor elke pati\u00ebnt anders is. Ook vandaag de dag, houd deze vraag mij bezig. Hoe zorgen we voor het juiste geneesmiddel, op het juiste moment, m<\/strong>\u00e9t de stem van de pati\u00ebnt?<\/strong><\/p>","

In wetenschappelijke studies doen we onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen en interventies op populatieniveau. We meten hieruit af of een interventie een aandoening kan genezen, complicaties kan voorkomen of de symptomen van de ziekte verminderen. Maar hoe vertaal je deze data naar de individuele pati\u00ebnt? Waar de ene pati\u00ebnt minder hecht aan zijn of haar levensverwachting, focust een andere pati\u00ebnt zich volledig op zijn of haar gezondheid of leefstijl. En dat kan impact hebben op de gekozen zorg. Zoveel mensen, zoveel wensen.

Uit een onderzoek van Pati\u00ebntenfederatie Nederland<\/strong> onder ruim zevenduizend mensen bleek dat \u00e9\u00e9n op de vijf pati\u00ebnten niet wordt betrokken bij de keuze voor behandeling of zorg. Terwijl het merendeel wel graag samen met de arts wil beslissen over de vraag of en zo ja welke zorg nodig is1<\/sup>. Voor samen beslissen zijn verschillende stappen nodig, waaronder het voorleggen van alle keuzes (inclusief niets doen, wachten, en de voor- en nadelen). Vervolgens maken de pati\u00ebnt en de zorgverlener op basis van de situatie en wensen van de pati\u00ebnt samen de behandelkeuze.

Om een pati\u00ebnt over alle opties te kunnen informeren<\/strong>, moeten de zorgverlener \u00e9n pati\u00ebnt wel toegang hebben tot actuele en betrouwbare informatievoorziening. Helaas is op dit moment informatie over de meest recente innovaties en studies nog niet eenduidig vindbaar voor zorgverleners in Nederland. Een onafhankelijk informatieportaal zou hier uitkomst kunnen bieden2<\/sup>. Een dergelijk nieuw platform met volledige informatie over geneesmiddelen en studies, aangeleverd vanuit geneesmiddelenbedrijven, kan ervoor zorgen dat artsen en pati\u00ebnten sneller de juiste toegang krijgen tot belangrijke informatie voor de behandeling.

Ook Artificial Intelligence (AI)<\/strong>, een veelgehoorde nieuwe term in de gezondheidszorg, kan hier uitkomst bieden. Voorspellen welke zorg of geneesmiddel het beste is voor het individu, kan leiden tot een verbeterde pati\u00ebntervaring \u00e9n betere uitkomsten. Ik geloof dan ook dat AI in de nabije toekomst een nieuw perspectief kan bieden voor waarde gedreven zorg, met de pati\u00ebnt centraal.<\/p>

Ten opzichte van tien jaar geleden, zijn mijn missie en ideaal niet veranderd, er zijn alleen maar meer opties bijgekomen om deze missie te doen slagen. Laten we die in de nabije toekomst ten volste benutten!

Esm\u00e9 Lighaam
(Voorzitter Young Innovators of Medicines)<\/em><\/p>\n \n

\n https:\/\/www.patientenfederatie.nl\/actueel\/nieuws\/samen-beslissen-gebeurt-vaak-maar-het-kan-nog-beter-in-de-spreekkamer<\/a><\/li>\n