20-07-2021

Blog Gerard Schouw: De toekomst van farmacie en zorg

Gerard Schouw
De koffers zijn gepakt, een stapel ongelezen boeken staat klaar, de out-of-office bijna aan. Na een ingewikkeld en hectisch coronajaar, tijd voor ontspanning en ruimte om verder te kijken dan de dag. Want wat is de toekomst van farmacie en zorg? Ik neem u graag mee in deze zomeroverpeinzing.

In de publicatie 'Medicijnsector in transitie' doet scheidend VIG-voorzitter Aarnoud Overkamp een indringende oproep: Plan samen twintig jaar vooruit! Nederland heeft een brede toekomstvisie op de zorg nodig waar geneesmiddelen onderdeel van uitmaken. En begin daar zo snel mogelijk mee, want de toekomst is nu. Ik zie daarbij drie belangrijke ontwikkelingen.

Zorg op maat wordt de nieuwe standaard. Op basis van persoonlijke, genetische informatie wordt een behandeling met geneesmiddelen maatwerk. De opmars van personalized medicines is onstuitbaar, waardoor behandeling op maat voor een kleine groep patiënten mogelijk wordt; immunotherapieën en gen- en celtherapieën met ongekende resultaten. Inmiddels lopen er zo’n duizend onderzoeken naar nieuwe behandelingen en alom wordt verwacht dat de komende jaren op vele fronten spectaculaire vooruitgang kan worden geboekt. De toekomst is high-tech en zo concurreren medicijnen op maat met andere behandelingen zoals operaties.

Een tweede, belangrijke transitie in de zorg - dat werd ook duidelijk in de verkiezingstijd - is de toenemende focus op preventie. En gelukkig denkt men inmiddels verder dan alleen een gezonde leefstijl. De functie van medische preventie wordt steeds breder gezien. Dankzij verfijnder diagnostiek wordt het eenvoudiger om een ziekte in een vroegtijdig stadium op te sporen. En ik hoef u op dit moment niet te overtuigen over de positieve impact van vaccins. We moeten blijven investeren in nieuwe technologieën, om ons voor te bereiden op mogelijke nieuwe virussen en ziekten en in het tegengaan van antibioticaresistentie.

Een derde onomkeerbare ontwikkeling is de verplaatsing van de ziekenhuiszorg naar huis. Ik denk daarbij aan verschuiving van de tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg, maar ook aan ziekenhuiszorg die verplaatst naar een andere (thuis)locatie. Denk aan chemobehandelingen thuis of apps en biosensoren die op afstand de gezondheid van patiënten monitoren. Digitalisering speelt daarbij een belangrijke rol. E-health biedt vele kansen om zorg op afstand te organiseren. Patiënten hoeven hierdoor minder te reizen, en voor ziekenhuizen betekent het een verlaging van de werkdruk.

De rol van de medicijnsector bij al deze toekomstontwikkelingen? Ook die verandert. Soms zat de sector in een donker hoekje, maar nu – ook onder invloed van de coronacrisis en de leidende rol van onze sector daarbij – zijn we in plaats van toeleverancier áán de zorg steeds meer zorg-partner aan het worden. We pakken die rol graag op, en denken en bouwen samen met andere zorgpartners mee aan de toekomst van farmacie en zorg.
Maar de komende weken dus even pas op de plaats. Batterijen opladen, en genieten. Om daarna weer met volle kracht vooruit te gaan. Want we hebben geen tijd te verliezen, de toekomst is nu!
Ik wens u een fijne zomervakantie toe.

Gerard Schouw
(directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen)

Reageren? Stuur een mail naar [email protected]