14-09-2021

Blog Gerard Schouw: Hoopvolle bouwstenen voor een nieuw regeerakkoord

Gerard Schouw nw 09-2021
Johan Remkes heeft inmiddels zijn eerste gesprekken als informateur achter de rug. Aan hem de uitdagende taak om de vastgelopen formatie uit het slop te trekken. Daarbij is tot nu toe, helaas, nog weinig over de inhoud gesproken. Dat terwijl de uitdagingen groot zijn.

Tegelijkertijd verdient de summiere inhoud die inmiddels publiek is, in de vorm van ‘bouwstenen’ voor een proeve van een regeerakkoord, meer aandacht. De bouwstenen van VVD en D66 zijn namelijk krachtig in hun beknoptheid en bieden mooie aanknopingspunten voor onder andere verbetering van de toegang tot goede geneesmiddelen, versterking van het groeivermogen van Nederland en vermindering van de afhankelijkheid van andere landen voor bijvoorbeeld geneesmiddelen.

Snelle toegang

VVD en D66 benoemen de onzekerheid rondom de wachttijden voor goede zorg. Wat de VIG betreft schaart een nieuw kabinet hier ook geneesmiddelen onder. Nederlandse patiënten moeten namelijk steeds vaker in de rij aansluiten voordat zij kunnen beschikken over nieuwe geneesmiddelen. Deze oplopende wachttijden kosten levens. Van groot belang dus dat een nieuw kabinet hiermee aan de slag gaat. De VIG trapte begin deze maand de campagne #terugnaar100 af, met als doel geneesmiddelen binnen 100 dagen na goedkeuring bij de patiënt te krijgen.

Eigen productie

De coronacrisis ook heeft laten zien hoe belangrijk strategische autonomie voor Europa en Nederland is. VVD en D66 onderstrepen het belang van minder afhankelijkheid van het buitenland, onder andere voor geneesmiddelen. De VIG juicht die ambitie van harte toe. Hoewel Nederland inmiddels uitgegroeid is tot een belangrijke vaccinproducent in Europa, hebben we alles in huis om dé medicijnhub van Europa te worden: het Boston aan de Noordzee! Een dergelijke ambitie is niet alleen goed voor Nederlandse patiënten, maar versterkt ook ons toekomstige verdienvermogen.

Investeren in R&D

Investeringen in innovatie en fundamenteel onderzoek zijn daarbij cruciaal. Terecht beschouwen beide partijen die investeringen als het fundament onder onze toekomstige economie. Aan de geneesmiddelensector zal het niet liggen. In 2019 investeerden geneesmiddelenbedrijven in Europa in totaal € 166,8 miljard in onderzoek en ontwikkeling. Dat komt neer op 15,4% van de omzet. Geen enkele andere sector investeerde een hoger bedrag of een hoger percentage.

Het is van groot belang dat we in de komende kabinetsperiode alle partijen in en rondom de zorg samenbrengen om de grote uitdagingen het hoofd te bieden. Nederland kan daarbij rekenen op de geneesmiddelensector!

Gerard Schouw
(directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen)