22-02-2022

Blog Gerard Schouw: Moderne maakindustrie als magneet

Gerard Schouw nw 09-2021
Micky Adriaansens, de kersverse minister van Economische Zaken, laat er geen gras over groeien. Onlangs schreef ze een kloeke visiebrief over haar beleid. Een prachtbrief. Geen toon van afwachten of pappen en nathouden, maar BAM, recht op het doel af. Een actiebrief. Daarin lees ik een krachtig pleidooi voor een nieuw industriebeleid.

Sturend en strategisch is de brief. Over zowel vergroening, versnellen en hechte publiek-private samenwerking. De minister laat zien dat innovatie- en industriebeleid heel goed samenkomen in de nieuwe maakindustrie. De geneesmiddelensector staat vooraan om hiervan een succes te maken.

Wij doen dan ook van harte mee aan het aangekondigde kennis- en innovatieconvenant dat medio dit jaar wordt afgesloten. Daar waar het kan, helpen we met de reshoring van essentiële productieketens. Bijvoorbeeld om de leveringszekerheid van bepaalde producten te vergroten. En de geopolitieke afhankelijkheid te verkleinen.

Van oudsher denken veel mensen bij ‘innovatieve maakindustrie’ aan mooie bedrijven als Philips en ASML. Dat de geneesmiddelensector ook in dit illustere rijtje thuishoort, werd tijdens de coronacrisis nog eens onderstreept. Onze medicijnen en vaccins verbeteren voortdurend en zijn voor iedereen beschikbaar. Wereldwijd. In Nederland is de sector een krachtige aanjager van innovatie.

Geen praatje pot, maar een handen-uit-de-mouwen tafel

Een spannende vraag is natuurlijk of minister Adriaansens een industriebeleid maakt dat tot de top 3 van Europa gaat behoren. Ik hoop van wel, want zo’n keuze werkt als een magneet op bedrijven en investeerders. De komst van het Europees Medicijnagentschap EMA naar ons land heeft de sector al een geweldige impuls gegeven. Het leverde tot nu toe ruim 300 nieuwe bedrijven op, schreef NRC afgelopen week nog. Een trekker is ook dat Nederland al jarenlang een koploper in Europa is op het vlak van patentaanvragen voor de Life Sciences & Health sector. Dat laatste betekent heel veel. Namelijk dat excellente kennis beschikbaar is, hierdoor veel nieuwe uitvindingen ontstaan en dat de medicijnsector een sleuteltechnologie is.

Kortom, we hebben goud in handen dat ligt te wachten om verzilverd te worden:-) Hoe? Heel slim en simpel eigenlijk, door het inrichten van een industrietafel Life Sciences & Health. Geen praatje pot, maar een handen-uit-de-mouwen tafel. Een tafel om belangen bij elkaar te brengen, te werken aan concrete resultaten en tempo te maken. Een gezamenlijke aanpak van EZK, VWS, Infrastructuur & Waterstaat en het bedrijfsleven. Minister Adriaansens, wilt u dit snel in gang zetten?

Gerard Schouw
(directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen)

Kamerbrief minister Adriaansens